Potek pouka na daljavo v drugem valu epidemije covida-19

V času drugega vala epidemije covid-19 so slovenske osnovne šole ponovno prešle na izobraževanje na daljavo, kar za nikogar od vpletenih ni bila več nova izkušnja.  Na Zavodu RS za šolstvo smo v sodelovanju z Republiškim izpitnim centrom izvedli raziskavo, v kateri nas je zanimal potek pouka slovenščine in matematike na daljavo s perspektive učencev  v drugem valu epidemije covida-19 ter kakšne so bile nekatere socialno-čustvene karakteristike in načini odzivanja učencev v tem času.

V raziskavo so bili vključeni učenci 6. in 9. razredov, ki so rešili vprašalnik vzporedno z reševanjem nacionalnih preizkusov znanja. Objavljamo rezultate raziskave:

Pouk slovenščine in matematike ter socialno-čustveno odzivanje učenk in učencev v času drugega vala epidemije covida-19