Posnetki krajših usposabljanj (e-urice) za strokovne delavce


Posnetki krajših usposabljanja ponujajo uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka na daljavo. Izbrane teme e-uric izhajajo iz konkretnih potreb strokovnih delavcev in so usmerjene v pristope pouka na daljavo. Ogled posnetka bo gledalcem prikazal neposredno izkušnjo izobraževanja na daljavo (učitelji kot učenci) ter priložnost, da se ob razlagi in demonstraciji predavateljev učijo.

S samo izvedbo krajših usposabljanj smo želeli prikazati tudi možen model poučevanja na daljavo (in ne predavanja), kar pomeni, da smo se trudili udeležencem usposabljanj omogočiti aktivno vlogo. 

 


Povezava do preteklih sporočil glede usposabljanj:

25. 1. 2021: Strokovne sodelavce vabimo na peti cikel krajših usposabljanj na daljavo (e-urice)

21.12.2020: Strokovne delavce vabimo na četrti cikel krajših usposabljanj na daljavo (e-urice)

16.11.2020: Strokovne delavce vabimo na tretji cikel krajših usposabljanj na daljavo (e-urice).

7.10.2020: Nadaljujemo z izvedbo krajših videokonferenčnih usposabljanj

24.6.2020: Strokovne sodelavce vabimo na krajša usposabljanja na daljavo