Izobraževalci, prijavite usposabljanja in vire na portal DDK

Spoštovani izobraževalci vzgojiteljev ali učiteljev osnovnih/srednjih šol, glasbenih šol ali dijaških domov na področju digitalne kompetentnosti.

V projektu Dvig digitalnih kompetenc smo pripravili portal Dvig digitalne kompetentnosti. Portal je namenjen stičišču ponudbe usposabljanj in virov, ki podpirajo razvoj digitalnih kompetenc izobraževalcev.

Vabimo vas na delavnico, na kateri bomo predstavili, kako prijavite vaše seminarje ali gradiva za objavo na portalu DDK. Delavnica bo potekala 26. 10. 2022 ob 16. uri. Vabljeni k prijavi.