POKIT se je uprl virusu s svojim najmočnejšim orodjem

V torek, 10. marca, bi se na Šolskem centru Celje, Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništo moralo zgoditi peto delovno srečanje učiteljev 12 šolskih timov*, svetovalcev Zavoda RS za šolstvo in Centra RS za poklicno izobraževanje. 

Skrbno in dolgo vnaprej pripravljeno delovno srečanje sodelujočih v razvojni nalogi POKIT** smo zaradi varnosti odpovedali vendar ga bomo v celoti izpeljali na daljavo. 

Na prvem delu srečanja na daljavo, ki smo ga izpeljali v torek, 10. 3. 2020 s pomočjo storitve VOX za spletne konference, smo prisluhnili šolskemu razvojnemu timu Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo iz Celja. Predstavili so nam svoje delo v razvojni nalogi,  kaj jim uspeva, kaj  novega so naredili, kaj načrtujejo, s čim imajo težave, kako jih rešujejo, na kaj so ponosni, kakšne odzive dobivajo od dijakov …

Načrtujemo še pet enournih srečanj na daljavo. Učitelj Alen Pavšar s Šolskega centra Celje, Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije bo imel predavanje z naslovom Virtualna in umetna resničnost v luči poklicev prihodnosti in pomena digitalne pismenosti dijakov. Na preostalih štirih srečanjih  bomo izpeljali e-delavnice:

  • Ustvari karkoli (Canva), Amela Sambolić Beganović in Primož Klašna, ZRSŠ
  • Sodeluj in bodi del tima (Trello), Katarina Juhant, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik in Valter Urh, CPI
  • Sodeluj in bodi del tima (MS Office 365), Nastja Valentinčič Al Bukhari, Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola, Goran Bezjak, ZRSŠ
  • Preverjanje znanja in podajanje povratnih informacij  (MS Office 365), Sebastian Klovar in Boštjan Lubej, Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo in Radovan Kranjc, ZRSŠ

 

Po prvem srečanju je svoja opažanja z nami delila Nastja Valentinčič Al Bukhari, učiteljica in vodja šolskega razvojnega tima s Šolskega centra Nova Gorica, Srednje ekonomske in trgovske šola:

“Na šoli smo imeli pedagoško konferenco, na kateri smo se dogovarjali, kako naj izvajamo ure v primeru, da se zaradi bolezni COVID-19 zaprejo šole. Namreč veliko naj bi uporabljali spletne učilnice ter druga digitalna orodja. Tu je sedaj pravi izziv za uporabo digitalne tehnologije. Naš šolski načrt je tak, da VSI učitelji vključimo vse dijake v spletne učilnice – po predmetih, vsebinah ali pa uporabimo kateri drugi način za delo z dijaki preko spleta v primeru zaprtja šol. Mislim, da je tu posebna dodana vrednost te razvojne naloge, ki nas je na nek način spodbudila k večji uporabi takih orodij. In hočeš-nočeš, se bomo vsi v kolektivu pripravili na ta izziv. To bo lep dosežek oziroma rezultat projekta POKIT. 

Prepričana sem, da se bodo na podoben način organizirale tudi druge šole.” 

 


* ŠC Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola, ŠC Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, ŠC Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola , Srednja ekonomsko-poslovna Koper, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Biotehniška šola Maribor, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, Ekonomska šola Novo mesto, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Srednja prometna šola Maribor

** Razvoj pedagoške digitalne kompetence učiteljev splošno-izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov poklicnih in strokovnih šol, da bi razvili digitalne kompetence dijakov v luči okvira digitalnih kompetenc za državljane (DigComp 2.1)