Pojasnila in usmeritve Zavoda RS za šolstvo v zvezi z izvajanjem izobraževanja na daljavo

Glede na Odlok Vlade RS št. 00717-74/2021 in razpravo z ravnatelji v preteklih dneh vam v zvezi z izobraževanjem na daljavo za posamezne učenke in učence, ki imajo pouk v šoli, posredujemo dodatna pojasnila. Za učence, ki jih ta odlok ne zajema, šola izvaja vzgojno-izobraževalni proces v skladu s priporočili v publikaciji Šolsko leto 2021/2022 v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covidom-19.