Področje svetovalnega dela

Danes se srečujemo s popolnoma novo situacijo, ki terja nekaj inovativnih pristopov pri delu. Množično smo se preselili v virtualni medij. Svetovalke za področje svetovalnega dela verjamemo, da ste v tem času v oporo tako staršem, otrokom kot tudi vašim sodelavcem. Zato predvidevamo, da se vam porajajo vprašanja, kako pristopiti in poiskati pot do tistih, ki so morda pomoči potrebni.

Priporočila za izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo in podpora svetovalnih delavcev.

Nekaj idej, ki so že zaživele:

  1. Šolska svetovalna delavka (ŠSD) lahko z obvestilom na e-naslove staršev in učencev sporoči, da je na razpolago za odgovore na nekatera pereča vprašanja, ki jih prinaša sedanja situacija in za pogovor. V ta namen lahko ponudi komunikacijo ali pogovor po telefonu, Skypu, Facebooku, Whatsup-u .. v določenem delu dneva, ko je na razpolago. Če pričakuje, da bo potreba velika, naj se za morebitne pogovore v živo zainteresirani vnaprej prijavijo po e-pošti in jim nato ponudi termin (po možnosti v tistem ali najkasneje naslednjem dnevu). Če bi bilo klicev veliko, lahko omeji čas pogovora po lastni presoji.
  2. ŠSD lahko v rednih terminih (najbolje dnevno, lahko pa tudi kako drugače) pošlje na e-naslov učencev ali pa objavi v kakšni od dogovorjenih spletnih učilnic, gradiva (videe, vaje, igrice, knjižne odlomke, interaktivne dejavnosti …) za pomirjanje, sproščanje, bodritev, krepitev psihične čvrstosti, premagovanje tesnobnosti …
  3. ŠSD lahko spodbudi učence, za katere presodi, da je to primerno in potrebno, k srečevanju v podpornih skupinah na daljavo, pri čemer je treba smiselno prilagoditi število vključenih (3-4)
  4. ŠSD lahko na daljavo v določenem delu dneva npr. ob rednem terminu izvaja tudi različne psihosocialne podporne aktivnosti za vse, ki bi želeli temu prisostvovati (npr. vaje čuječnosti, pomirjanja, sproščanja, pripovedovanje zgodb …)
  5. ŠSD lahko posebej kontaktira (po e-pošti ali telefonu) tiste učence ali starše, za katere domneva, da so posebej ranljivi ali ogroženi in se morda ne bi sami javili, in jih povpraša po počutju, če kaj potrebujejo in povabi h kateri od prej omenjenih aktivnosti.
  6. ŠSD lahko spodbudi učence k organiziranim igralnim skupinam v popoldanskem času in pomaga s pomočjo vodenja interakcijskih iger (ali vsaj navodili zanje) smiselno napolniti prosti čas in pomanjkanje kakovostnih socialnih stikov
  7. Svetovalni delavec dnevno posname kratek video za učence, na katerem jim sporoči nekaj spodbudnih misli, kakšen namig za to, kako lahko lažje prebrodijo ta čas oziroma nekaj idej (kaj lahko počnejo) za čez dan in ponudi, da se lahko obrnejo nanj. Video je lahko objavljen npr. na internem šolskem kanalu.

Vabimo vas na strokovne pogovore pri iskanju novih možnosti in idej, ki se navezujejo na vaše delo ali na vas osebno. Ponujamo vam tudi pogovor preko Skypa, prosimo pa vas, da svojo namero najprej sporočite po e-naslovu. Zaenkrat ponujamo možnost pogovora eno uro na dan, v primeru, da bi bile prijave večje kot predvidevamo, pa bomo povečale dostopnost.

Ker verjetno dostopate iz domačih računalnikov, morda nimate naših elektronskih naslovov, zato jih navajamo: