Podpora učiteljem za izobraževanje na daljavo

V slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih so nastopile okoliščine, ki omogočajo le izvajanje izobraževanja na daljavo, zato smo se na Zavodu RS za šolstvo odločili, da bom predstavili nekaj video posnetkov/priporočil za učitelje za izobraževanje na daljavo, kjer sta učitelj in učenec fizično ter tudi časovno ločena in tako učiteljem olajšali delo z učenci.

Obstaja veliko definicij izobraževanja na daljavo, za naše potrebe povzemamo definicijo Desmonda Keagana. Izobraževanje na daljavo je oblika izobraževanja, za katero je značilno, da:

 • sta učitelj in učenec večinoma prostorsko in časovno ločena,
 • učenje organizira šola za razliko od samoizobraževanja,
 • učenje poteka s pomočjo različnih medijev,
 • je učna komunikacija dvosmerna in omogoča učencu, da enakopravno sodeluje v učnem procesu.

V duhu te definicije smo pripravili serijo krajših posnetkov s priporočili za izobraževanje na daljavo, zato vas vabimo, da nas spremljate, ker se bo vsebina dopolnjevala.

Posnetki:

  1. Model komunikacije za učinkovito sodelovanje z učenci, starši in med učitelji.
  2. Priporočila za pripravo učinkovitih navodil za učence.
  3. Priporočila glede vzpostavitve in izvedbe izobraževanja na daljavo na razredni stopnji.
  4. Komunikacija in sodelovanje na daljavo.
  5. Predstavitev učnih gradiv različnih predmetov gimnazijskega izobraževanja s portala Jazon.
  6. Dobrodošli v skupnost učiteljev matematike.
  7. Telesno dejavni.