Operaterja A1 Slovenija in Telekom Slovenije podaljšala prenos mobilnih podatkov

V okviru projekta »Digi šola« se je v času izobraževanja na daljavo s pomočjo donatorjev zagotovilo tablične računalnike in modeme ter brezplačen prenos podatkov za učence oziroma dijake iz socialno šibkejših okolij. S tem se je sledilo cilju, da se zagotovijo enake možnosti vsem šolajočim učencem in dijakom.

Obveščamo, da sta operaterja A1 Slovenija in Telekom Slovenije podaljšala donacijo – brezplačen prenos mobilnih podatkov na modemih do 30. junija 2022.