Obvestilo mentoricam in mentorjem šolskih tekmovanj glede obdelave osebnih podatkov

Sporočamo vam, da moramo pred začetkom tekmovanj s pogodbami pravno urediti obdelavo (osebnih) podatkov, ker tekmovanja iz znanja niso zakonsko opredeljena.

Sporočamo Vam, da so v informacijskem strežniku, ki podpira izvedbo tekmovanj, trije pravni subjekti oziroma tri skupine. Njihove odnose moramo pravilno pravno urediti. Ključno pri tem je, da vemo, kdo je obdelovalec in kdo upravljalec osebnih podatkov.

Kot pravni subjekti nastopajo:

  • organizator tekmovanja, ki je vedno upravljalec osebnih podatkov (v zvezi z določenim tekmovanjem);
  • šola, ki je na začetku (ko posreduje osebne podatke v Infoserver) upravljalec, med tekmovanjem pa postane obdelovalec osebnih podatkov;
  • DMFA Slovenije (kot ponudnik platforme Infoserver), ki je vedno obdelovalec podatkov.

Iz navedenega sledi, da mora vsaka šola skleniti (a) pogodbo z DMFA Slovenije (kot ponudnikom platforme Infoserver), saj šola nastopa kot upravljalec, in (b) z vsakim organizatorjem tekmovanja, saj šola v tem primeru postane obdelovalec podatkov.

Iz zgoraj navedenega sledi, da morate za tekmovanja, ki jih organiziramo na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljevanju: ZRSŠ), skleniti (a) eno pogodbo z DMFA (kot ponudnikom platforme Infoserver) in (b) eno pogodbo z nami kot organizatorjem tekmovanj. Obe morata biti podpisani z digitalnim podpisom ravnatelja, ravnateljice in elektronsko oddani na strežnik DMFA.

Pogodba posamezni šoli s strani ZRSŠ bo poslana preko strežnika DMFA tekom današnjega (17. 10. 2023) in jutrišnjega (18. 10. 2023) dne.

Dostop do neke aktivnosti na strežniku bo mogoč samo, če bosta sklenjeni obe pogodbi.

Hvala za razumevanje.

Vir