Objavljena predavanja s Tedna digitalnega izobraževanja

V tednu od 5. 6. 2023 do 9. 6. 2023 je potekal Teden digitalnega izobraževanja, kjer so predavatelji in udeleženci v petih izobraževalnih večerih odpirali prostor za razpravo o priložnostih in izzivih digitalizacije izobraževanja med različnimi deležniki – od praktikov do odločevalcev ter nakazali nove možnosti pri iskanju skupnih inovativnih in učinkovitih pristopov učenja in poučevanja.

Osrednja tema vseh večerov je bila podpora razrednikom kot tudi svetovalnim in ostalim strokovnim delavcem pri opolnomočenju otrok, učencev in dijakov v skrbi za zdravje in dobro počutje ter ohranjanje šole kot varnega in spodbudnega učnega okolja.

Na usposabljanju ste prisluhnili odličnim predavateljem in praktikom s primeri prakse in različnimi aktivnostmi s področja razvijanja digitalne ter osebne in socialne ključne kompetentnosti otrok, učencev in dijakov.

Primeri prakse predstavljajo razmisleke s poudarki na razvoju kompetenc s področij varnosti, informacijske pismenosti, komuniciranja in sodelovanja, empatije, prožnosti, samouravnavanja itd.

V programu Tedna digitalnega izobraževanja so s svojimi prispevki v posameznih večerih sodelovali strokovnjaki;

Zavoda RS za Šolstvo:

dr. Vinko Logaj, Dr. Zora Rutar Ilc, dr. Nina Novak, Vesna Vršič, Petra Košnik in dr. Darja Plavčak

Drugih organizacij oz. VIZ: 

Katja Zabukovec Kerin (Društvo za nenasilno komunikacijo), Jasna Rojc (državna sekretarka, MVI), Ksenija Kolar (Vrtec pri OŠ Mala Nedelja), Tina Hojnik in Vasilija Stolnik (OŠ Križevci), Tadeja Fricovsky (Biotehniški center Naklo), Marko Puschner (Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in Safe.si), dr. Dan Podjed (ZRC SAZU in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), Špela Rus (Vrtec pri OŠ Radlje ob Dravi), mag. Đulijana Juričić (OŠ Trnovo), Luka Kušar (Arnes), dr. Simon Slokan (Inšpektorat RS za šolstvo), mag. Bojana Kračan (Generalna policijska uprava, Oddelek za mladoletniško kriminaliteto), Boris Veler (Logout), dr. Saška Roškar (NIJZ), Lara Romih (predsednica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije), Darija Hohnjec (Vrtec Rogaška Slatina), Ada Lana Dervišević (dijakinja Gimnazije Poljane), mag. Lucija Rakovec, mag. Lucija Rakovec (OŠ Jakoba Aljaža Kranj)

Usposabljanje so moderirali: Darja Farič Klemenčič, Amela Sambolić Beganović in mag. Andreja Čuk (ZRSŠ)

Vse zainteresirane vabimo k ogledu bogatih vsebin predavanj, ki so na voljo na Youtube kanalu ZRSŠ, kot tudi na portalu Dvig digitalne kompetentnosti.

Udeležencem se vljudno zahvaljujemo za prisotnost in sodelovanje. Vsem, ki ste bili prisotni na najmanj 4 srečanjih, bomo na e-poštni naslov poslali potrdilo o usposabljanju.