Objavljena predavanja s 3. tedna digitalnega izobraževanja 

Od 16. 10. 2023 do 20. 10. 2023 je od 19.00 do 20.30 v virtualnem okolju potekal že 3. teden digitalnega izobraževanja. 

Vsebine ponedeljkovega in torkovega večera so skušale odgovoriti na zahteve časa, zaznamovanega z novimi pojavi v digitalnem okolju, ki prepredajo vse plasti družbe in seveda močno posega v šolski prostor. Sreda je obravnavala  izzive na področju duševnega zdravja in povečanja pojavov duševnih stisk. V četrtek je potekala spletna okrogla miza z naslovom Upanje za planet. V petek smo si pogledali predavanje o pomenu odgovornega ravnanja z naravnimi viri za trajnostno prihodnost in učinkovito soočenje s podnebno krizo. 

Neposrednemu prenosu predavanj, primerov iz prakse ter spletni okrogli mizi je dnevno v povprečju prisostvovalo 2100 udeležencev. Velik ogled smo zabeležili tudi pri izbranih pripravljenih posnetkih konference Digdaktika v povprečju 600 ogledov na posnetek in pri posnetku Janeza Potočnika preko 2800 ogledov.  

Udeleženci so oddali več kot 6000 refleksij, v katerih so premišljeno in poglobljeno zapisali kaj jih je v izbranih predavanjih nagovorilo, da bodo jutri uporabili v praksi pri delu z otroki, učenci, dijaki ter med neposrednim prenosom v klepetu virtualnega okolja prispevali ideje, predloge in mnenja. 

V programu Tedna digitalnega izobraževanja so s svojimi prispevki v posameznih večerih sodelovali strokovnjaki iz Zavoda RS za šolstvo (dr. Vinko Logaj, dr. Zora Rutar Ilc, Mojca Dolinar, Anita Poberžnik, Lidija Jerše, mag. Andreja Čuk, Romana Košutnik) in drugih organizacij oz. VIZ-ov (dr. Kristijan Musek Lešnik, predstojnik Centra za pozitivno psihologijo na FAMNIT; predsednik Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje; Ingrid Možina Podbršček, Arnes; Julija Pelc, univ. dipl. psih., spec. psih. svetovanje, gestalt psihoterapevtka; Janez Potočnik, Mednarodni panel ZN za vire; Jerneja Zajec, OŠ Vransko-Tabor, Vrtec Vransko; Nataša Gobec, OŠ Dobje, vrtec; Nataša Peljhan, Vrtec pri OŠ Polhov Gradec; Anja Cesarec, OŠ Bistrica ob Sotli, enota vrtec Pikapolonica; Mateja Frece, OŠ Dobje; Mateja Pintar, OŠ Dobje; Andreja Klakočer, OŠ Bistrica ob Sotli; Polona Vodičar, OŠ Vransko; Vanja Kolar Ivačič, OŠ Bistrica ob Sotli; Vesna Turičnik, OŠ Šentjanž pri Dravogradu; Helena Gostenčnik, OŠ Neznanih talcev Dravograd; Simona Granfol, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana; Suzana Plošnik, OŠ Selnica ob Dravi; Marko Sonjak, OŠ Šentjanž pri Dravogradu; Suzana Plemenitaš, OŠ Dobje; Mateja Zelko, OŠ Prežihov Voranc Bistrica; Robert Gajšek, OŠ Hruševec Šentjur; Vesna Lešnik, ravnateljica OŠ Nazarje; Vladimira Bučevec, OŠ Šmartno Tuhinj; Urška Kovač Grad, ravnateljica OŠ Dragomelj; izr. prof. dr. Gregor Torkar, PeF; mag. Nataša Kovač, ARSO; Ema Perme, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje; Žana Jančar in Emilija Dragović, dijakinji Gimnazije Moste) 

Usposabljanje so moderirale: Amela Sambolić Beganović, dr. Zora Rutar Ilc in Saša Kregar (ZRSŠ) 

Vse zainteresirane vabimo k ogledu bogatih vsebin predavanj, ki so na voljo na Youtube kanalu ZRSŠ, kot tudi na portalu Dvig digitalne kompetentnosti

Udeležencem se vljudno zahvaljujemo za prisotnost in sodelovanje. Vsem, ki ste bili prisotni na najmanj 4 srečanjih, bomo na e-poštni naslov poslali potrdilo o usposabljanju.