Ob smrti dr. Marjana Jermana

Dr. Marjan Jerman, profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je v letih sodelovanja z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo pustil neizbrisen pečat pedagoški stroki.

Dr. Marjan Jerman je z nami sodeloval na strokovnih izpopolnjevanjih srednješolskih učiteljev matematike in je soavtor prenovljenega učnega načrta za gimnazijski program matematike. Svoj znanstven in strokovni prispevek pa je pustil  tudi kot član uredniškega odbora revije Matematika v šoli.

Svojcem, prijateljem in sodelavcem izrekamo iskreno sožalje.