O izobraževanju na daljavo s svetovalci ZRSŠ v SIO skupnostih

Nova situacija, v kateri smo se znašli, zahteva od strokovnih delavcev uporabo drugačnih pristopov pri delu z učenci in dijaki. Porajajo se vprašanja, na katera zaenkrat nihče nima vseh odgovorov. Ta trenutek si vsi najbolj želimo, da bi našim učencem in dijakom omogočili kakovostno izobraževanje na daljavo. 

Svetovalci Zavoda RS za šolstvo vabijo strokovne delavce, da se vključijo v njihove skupnosti, v katerih si udeleženci pomagajo, si predstavljajo in  izmenjujemo dobre prakse, se učijo drug od drugega.

Predviden čas intenzivnega sodelovanja s svetovalci je vsak delovni dan od 8.00 – 10.00 in 13.00 – 15.00. Po e-pošti so vam svetovalci na voljo vsak delovni dan od 8.00 do 15.00.

Na spodnji alinejah so povezave do posameznih skupnosti strokovnih sodelavcev. (sodelovalnic in spletnih učilnic). Vabimo vas, da se jim  pridružite.

Dobrodošli.