O finančni pismenosti, ki jo mladi potrebujejo za uspešno življenje

Od 21. do 27. marca 2022,  že deseto leto po vsem svetu poteka svetovna akcija ozaveščanja o pomenu finančnega izobraževanja in finančni pismenosti otrok in mladostnikov Global Money Week (GMW), ki ga pri nas poimenujemo Svetovni teden izobraževanja o financah.

Akcija ozaveščanja je nastala v letu 2012 na pobudo mednarodne organizacije Child and Youth Finance International (CYFI), v preteklih dveh letih pa je omenjena svetovna akcija ozaveščanja o finančnem izobraževanju in finančni pismenosti prišla pod okrilje Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj – OECD.

V ta namen smo v ponedeljek, 21. marca 2022, za strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih ustanov in druge, ki se ukvarjajo s področjem finančne pismenosti mladostnikov ali jih to področje zanima organizirali izobraževalni dogodek na daljavo z naslovom “Pomen finančne pismenosti otrok in mladostnikov v današnji družbi”.

Zbrane je uvodoma pozdravil dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo, ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec, minister za finance mag. Andrej Šircelj, mag. Boštjan Vasle, guverner in član Sveta Banke Slovenije ter mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave Ljubljanske borze.

O pomenu finančnega izobraževanja sta spregovorili Stanislava Zadravec Caprirolo iz Združenja bank Slovenije, ki je predstavila tudi nacionalni kviz mladih za uvrstitev na finale Evropskega denarnega kviza (Združenje bank Slovenije – finančno opismenjevanje in programi za osnovne, srednje šole ter odrasle) ter Irena Simčič, nacionalna koordinatorica Slovenije za izvajanje Global Money Week, ki je pojasnila, zakaj potrebujemo kakovostno finančno izobraževanje za krepitev kompetenc finančne pismenosti.

Maja Vreča iz Akademske in raziskovalne mreže Slovenije pa je opozorila na pasti in prednosti uporabe spleta. Predavanja o varni rabi interneta in sodobnih tehnologij izvaja za strokovne delavce, profesorje, visokošolske učitelje, študente, dijake ter učence. Tesno sodeluje tudi znotraj evropskega INSAFE združenja.

Irena Čuk iz Muzeja bančništva na Slovenskem – Bankarium je predstavila prizadevanja za dvig finančne pismenosti različnih starostnih skupin in poudarila, da ima denar v našem življenju pomembno vlogo in na naše življenje najbolj vpliva to, kako znamo ravnati z njim. Muzej bančništva Slovenije si zato želi vsem obiskovalcem približati pomen denarja, bank in bančnih praks ter predstaviti vpliv, ki so ga imeli na naša življenja v svoji 200-letni zgodovini na Slovenskem – od prve hranilnice pa vse do digitalnih mobilnih denarnic.

Vsako leto se v tednu izobraževanja o financah po vsem svetu odvijajo različni dogodki na temo finančnega izobraževanja otrok in mladostnikov. Slovenija se že od samega začetka 2012 vključuje v obeleževanje omenjenega tedna.

Maja Žiher in Sanja Pregl iz Banke Slovenije, ki se je temu izobraževalnemu tednu pridružila drugo leto zapored, sta predstavili obsežen program dejavnosti tako za odrasle kot otroke. V sklopu svetovnega tedna izobraževanja o financah so v ponedeljek, 21. marca 2022, objavili dva natečaja, in sicer likovni natečaj za vrtce in osnovne šole ter video natečaj za srednje šole in fakultete. Pri prvem bodo otroci ustvarjali likovni izdelek na temo Moj bankovec za 15 evrov, s katerim bomo počastili letošnjo 15. obletnico uvedbe evra v Sloveniji, pri drugem pa se bodo dijaki in študenti preizkusili v vlogi snemalcev kratkih video vsebin na temo Denar je en klik stran, s katerim želijo spodbuditi mlade, da razmislijo o pojmu digitalnih plačil, ki so v sodobnem svetu postala že nekaj vsakdanjega. Oba natečaja z vsemi podrobnimi informacijami sta objavljena na spletni strani Banke Slovenije Na natečaj se lahko prijavijo posamezniki ali skupine s svojimi mentorji do konca aprila 2021.

Za učence tretje triade osnovnih šol so danes, v torek, 22. marca 2022, med 10. in 10.45 uro pripravili učno bančno uro, v sklopu katere bodo spoznavali delo Banke Slovenije in varnostne elemente gotovine, za dijake srednjih šol pa v petek, 25. marca 2022, učno bančno blok uro od 10. do 11.30, na kateri bodo več izvedeli o delu centralne banke, o stabilnosti cen in uravnavanju inflacije, ki je ena glavnih nalog, predstavili pa bodo tudi evropsko srednješolsko tekmovanje Generacija €vro in letošnje zmagovalce. Oba dogodka bosta potekala prek spletne platforme Webex, nanju se lahko prijavijo tako celotni razredi kot tudi posamezni učenci, dijaki in učitelji ter profesorji do 18. marca 2022 (za bančno uro za OŠ) oziroma do 23. marca 2022 (za bančno uro za SŠ) do konca dne na elektronski naslov .

V tednu denarja od 21. do 25. marca 2022 bo na družabnih omrežjih Banke Slovenije potekal tudi kviz na temo splošnega poznavanja financ, ob koncu tedna pa bodo objavili ime nagrajenca.

Maja 2021 so v prizadevanjih za krepitev finančnega opismenjevanja vseh starostnih in interesnih skupin odprli Muzej Banke Slovenije, ki ga bo ob letošnjem svetovnem tednu izobraževanja o financah možno obiskati brez predhodne prijave. V sredo, 23. marca 2022 ga lahko obiščete med 15. in 19. uro. Tisti, ki bi se želeli udeležiti vodenega ogleda, pa so prijazno vabljeni ob 17. uri. Zainteresirane zaključene skupine se lahko na vodeni brezplačni ogled prijavijo tudi zunaj omenjenih terminov na .

V Banki Slovenije skozi vse leto pripravljajo brezplačne izobraževalne dneve, kjer lahko obiskovalci spoznajo delo centralne banke in več izvedo o bolj strokovnih temah. Izobraževanja organizirajo na različnih težavnostnih stopnjah, tudi delavnice za najmlajše. Vabijo vas, da svoje učence prijavite na izobraževalni dan v živo ali na daljavo. Prijavnico in druge informacije najdete na spletnih straneh Banke Slovenije.