Novičniki področne skupine za razredni pouk

Področna skupina za razredni pouk oziroma svetovalke redno pripravljajo novice za učitelje. Svetovalke področne skupine za razredni pouk lahko za dodatne informacije kontaktirate na e-naslovu:

Novičniki si sledijo od šeste do prve številke, v prihodnje pa bomo redno objavljali posamezne številke.