Neznanke so izziv, ki nas spremljajo

Danes je na Brdu pri Kranju potekala 5. konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2022. Dr. Stanka Preskar, namestnica direktorja je uvodoma pozdravila udeležence in v nagovoru poudarila, da nas konferenca nagovarja k razmisleku o aktualnih izzivih o poučevanju in učenju matematike po celotni vertikali.

“Časi nam postavljajo nove prioritete, vendar ne smemo pozabiti, da imamo v ospredju vedno zakonitost kvalitetnega poučevanja, ki je stalnica vzgojno-izobraževalnega dela, z vključevanjem varnega in spodbudnega učnega okolja, navdihujoč, čuječ ter pošten učitelj ali mentor, ki nenehno strokovno izpopolnjuje znanje in veščine.” Dejala je, da je učitelj soustvarjalec razvoja šole in avtonomni kreator učno vzgojnega procesa, spoštljiv, demokratičen in avtonomen sogovornik pedagoškemu trikotniku ­– šoli, učencem in staršem.

»Pretekli čas je bil zaznamovan s covidom, z množico priseljencev, otrok s posebnimi potrebami, nadarjenimi in mnogimi orodji, ki jih ponuja sodobna tehnologija, zato je učiteljski poklic pred izzivi novih okoliščin, ki pa so stalna spremenljivka. Pouk na daljavo, izobraževanje na domu, preiskovanje in vrednotenje znanja pri matematiki, razvijanje pismenosti, smiselne in primerne izbire sodobne tehnologije, so vedno bolj v ospredju. Kako se izide enačba med zakonitostmi in novimi okoliščinami? Odgovore lahko poiščemo v izsledkih raziskav in spoznanj, na katere nas bodo usmerili tudi današnji predavatelji in samoevalvacije dobrih praks, ki jih boste delili v današnjih delavnicah.”  

V pedagoškem poklicu, tudi pri matematiki so neznanke izziv, ki nas spremljajo ves čas, njihovo reševanje pa nas bogati in poklicu učitelja dajejo smisel, je dejala ob koncu ter vsem zaželela uspešno in prijetno počutje v strokovno bogatem dnevu.