Navodila za postopno odpiranje VIZ 18. maja 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v petek, 8. maja 2020 vzgojno-izobraževalnim zavodom poslalo okrožnico s podrobnimi navodili v zvezi s sproščanjem omejitvenih ukrepov in postopnim odpiranjem šol in vrtcev.

Ministrstvo načrtuje, da bodo 18. maja 2020 pričeli izvajati svojo redno dejavnost javni in zasebni vrtci, učenci prvega triletja osnovne šole, šole s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter javne in zasebne glasbene šole.

Z 18. majem 2020 je predvidena vrnitev v šolske klopi tudi dijakov zaključnih letnikov. Po presoji vodstva ter strokovnega in učiteljskega kolektiva šole, se bodo lahko poleg njih v šolske klopi vrnili tudi dijaki nižjih letnikov, ki se izobražujejo na domu in pri tem nimajo dovolj ustrezne in kakovostne tehnične podpore, ali pa potrebujejo dodatno učno pomoč, ter dijaki nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter srednjega strokovnega izobraževanja, ki v tem času niso mogli pridobiti ustreznega praktičnega znanja in veščin.

Za dijake, ki se bodo vrnili v šolo in se šolajo zunaj kraja svojega bivanja, bodo vrata odprli tudi dijaški domovi.

Ob upoštevanju navodil za varno izvajanje izobraževalne dejavnosti lahko na podlagi odločitve vodstva šole 18. maja v celoti ali delno odprejo svoje predavalnice in laboratorije študentom tudi višje strokovne šole. Enako velja tudi za organizacije za izobraževanje odraslih.

25. maja 2020 je predvidena vrnitev v šole učenk in učencev 9. razreda osnovne šole, s tem dnem pa se zagotovi tudi organizacija dejavnosti za otroke z učnimi težavami (od 4. do 8. razreda).

Na spodnjih povezavah so objavljene okrožnice s podrobnejšimi informacijami, navodili, smernicami in protokoli, ki jih je ministrstvo posredovalo vzgojno-izobraževalnim zavodom 8. maja 2020.

Okrožnice in pojasnila za vrtce

Okrožnice in pojasnila za osnovne šole, OŠ PP in za glasbene šole

Okrožnice in pojasnila za srednje in višje šole, dijaške domove ter organizacije za izobraževanje odraslih

 

Dr. Logaj na tiskovni konferenci 12.5.2020 v Cankarjevem domu o priporočilih vrtcem in šolam z odgovori na novinarska vprašanja.