Natečaj »Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas« v šolskem letu 2021/2022

V šolskem letu 2021/2022 Uprava RS za zaščito in reševanje razpisuje natečaj za predšolske otroke in osnovnošolsko mladino na temo »Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas«. Predmet natečaja je izdelava likovnih in literarnih izdelkov ter filmov na temo požarne varnosti in prostega časa.

Cilj natečaja »Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas « je mlade, posredno pa tudi njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti oziroma opozoriti, da tudi med preživljanjem prostega časa obstaja veliko nevarnosti, ki lahko povzročijo požar. Počitnice, praznike in vikende lahko preživljajo doma, na morju, v gorah ali potovanjih. Ob tem ne smejo pozabiti, da tudi v prostem času lahko kadarkoli in kjerkoli zagori. Da bo prosti čas minil brezskrbno in veselo, je pomembno, da poznajo preventivne ukrepe, s katerimi lahko preprečijo nastanek požara.

Izdelki morajo biti posredovani na Izpostavo URSZR Maribor do 25. februarja 2022. Več informacij in priloge za prijavo na natečaj so objavljene tukaj.

Dodatne informacije o poteku natečaja in kontaktne osebe:
Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Maribor
Kontaktna oseba: Darja Adam Pak
Tel. številka: 02 250 69 12