Nagrajenki na področju šolstva Andreja Duhovnik Antoni ter Dragica Motik


Ob svetovnem dnevu učiteljev, ki ga obeležujemo 5. oktobra, so bile podeljene tudi Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva, ki se podeljujejo že od leta 1966.

Nagrade za življenjsko delo so prejeli – Radica Slavković, Nives Počkar in Dragica Motik. Prejemniki plaket za izjemno delo pa so dr. Jožko Lango, Polona Legvart, dr. Samo Kralj, Jelena Sitar Cvetko, dr. Aksinija Kermauner, dr. Tanja Možina in Andreja Duhovnik Antoni. (Zbornik nagrajenci 2021)

Nagrado za izjemne dosežke na področju šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem je prejela tudi Andreja Duhovnik Antoni.

Odbor za podeljevanje nagrad na področju šolstva je v obrazložitvi nagrade Andreji Duhovnik Antoni zapisal:

“Pomemben del slovenskega narodnega telesa so zamejski Slovenci in Slovenci po svetu. Ena njihovih osnovnih vrednot in potreb je ohranjanje stika s slovenskim jezikom in prek njega s slovensko kulturo – s slovenstvom. Pri tem je v slovenskem zamejskem prostoru v Italiji prispevek Andreje Duhovnik Antoni neprecenljiv. Kaže se pri kakovostnem poučevanju in umeščanju pouka slovenskega jezika, književnosti in kulture v slovenskih vrtcih in šolah ter tako tudi pri vzgoji bralne pismenosti in kulture. Pomembna spodbuda je njena vzpostavitev mreže bralne značke v zamejstvu. Slovensko prisotnost na zahodnem robu primorskega prostora od blizu spoznava kot lektorica na Univerzi v Vidmu, kar jo privede do pripravljanja delavnic za vzgojiteljice v zamejskih vrtcih. Poučuje še slovenščino na klasičnem liceju v Gorici in nato tudi na mednarodni šoli United World College (UWC) of the Adriatic v Devinu. Delo v UWC preraste v mentorstvo pri slovenščini številnim slovenskim dijakom, ki se po svetu šolajo v programu mednarodne mature v UWC. V devetdesetih postane na Zavodu RS za šolstvo pedagoška svetovalka za slovenske šole v Italiji in po imenovanju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predstavnica na Deželnem šolskem uradu v Trstu za šolska vprašanja Slovencev v Italiji. V novih vlogah uvede letne posvete za slovenske ravnatelje, prenaša strokovna dognanja in dobre prakse ter prenese aktivnosti Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS. Dejavnost Andreje Duhovnik Antoni je na prvi pogled zelo barvita, a so vse barve uglašene na skrb za slovenščino mladih v zamejstvu in po svetu”.

Nagrado za življenjsko delo na področju dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu je prejela tudi naša dolgoletna sodelavka prof. zgodovine Dragica Motik.

Iz obrazložitve nagrade:  “Nagrada za življenjsko delo na področju dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu Dragica Motik je svoje življenjsko poslanstvo začutila že v času študija zgodovine in geografije, ko je kot študentka sodelovala pri terenskem proučevanju priseljencev iz nekdanje Jugoslavije v Nemčiji in njihovem vključevanju v družbeno okolje. Prav ta izkušnja je pomembno vplivala na njeno poznejšo kariero, saj je večino svoje poklicne poti posvetila področju dopolnilnega pouka slovenščine v tujini, povezovanju slovenskih šol s tujimi, reševanju izzivov, povezanih z vrnitvijo slovenskih družin ter z migranti v Sloveniji. Po diplomi leta 1977 je nekaj let poučevala na različnih stopnjah izobraževanja, od leta 1981 do leta 1987 pa je poučevala kot učiteljica dopolnilnega pouka otroke slovenskih zdomcev v Nemčiji in sodelovala pri ustanovitvi Slovenskega kulturnega društva dr. France Prešeren v Mannheimu, ki deluje še danes. Z zaposlitvijo na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo leta 1988 je Dragica Motik svoje dragocene izkušnje poučevanja slovenščine in slovenske kulture v tujini lahko prenesla v sistem, ki še danes nudi podporo Slovencem po svetu, učiteljem in učencem. Vzpostavila je obsežne mednarodne povezave, gojila medkulturni dialog v šolah in vrtcih ter v pedagoško delo vključevala sodobne didaktične načine in elemente doživljajske pedagogike. S svojim delom je pomembno prispevala h krepitvi narodne zavesti, ohranitvi in uporabi slovenskega jezika, poznavanja slovenske kulture, zgodovine, literature ter domovine Slovenije med Slovenci po svetu ter k njihovi povezanosti z državo Slovenijo.