Nadzor športa v Republiki Sloveniji

Danes je na Zavodu RS za šolstvo potekala okrogla miza ob predstavitvi strokovne publikacije »Nadzor športa v Republiki Sloveniji« avtorja mag. Darka Repenška, ki je izšla v Založbi Zavoda RS za šolstvo.

Strokovno publikacijo so ob avtorju mag. Darku Repenšku predstavili dr. Simon Slokan, glavni inšpektor Inšpektorata RS za šolstvo in šport ter recenzenta red. prof. dr. Janko Stare, do nedavnega dekan Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, redni profesor za področje organizacije javnega sektorja na Fakulteti za upravo ter red. prof. dr. Polonca Kovač, profesorica na Fakulteti za upravo, kjer je nosilka pri predmetih s področja upravnega, inšpekcijskega in davčnega ter socialnega procesnega prava, transparentnosti javne uprave in upravnih reform.
 
Publikacija, kjer so na enem mestu zbrane vse relevantne vsebine zakonitega izvajanja športa, je namenjena tako inšpektorjem, ki vodijo upravne in prekrškovne postopke in delujejo resorno v okviru Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport kot tudi širši strokovni javnosti, ki deluje na področju športa in izvaja šport. Predstavlja zbir normativnih okvirjev, ki jih morajo posredno ali neposredno poznati tudi akterji, ki kreirajo in/ali izvajajo športno politiko oziroma programe športa v Republiki Sloveniji za učinkovitejše, odgovornejše, celovitejše, preglednejše delovanje, predvsem pa zakonito upravljanje celotne športne sfere. Iz pravnega in praktičnega vidika so nazorno opisani postopki, pristojnosti, pooblastila in ukrepi inšpektorjev za šport, zato je priročnik tudi primerno teoretično in praktično informacijsko vodilo pravnim in fizičnim osebam, potencialnim strankam v inšpekcijskem nadzoru, izvajalcem športa kot tudi ostalim deležnikom v športu.

Avtor je uspel uravnoteženo prikazati upravno-sistemske elemente delovanja katerekoli inšpekcije hkrati s posebnostmi področja športa. Predmetna monografija izkazuje pomen prava, organizacije, sociologije, psihologije, ekonomije ipd. in predstavlja most med izvajalci športa kot nadzorovanci in njihovi uporabniki ter nadzorniki kot oblastjo, zlasti z vidika poudarkov o nujnosti primarno svetovalnih in ne kaznovalnih aktivnosti inšpekcije ter dialoga med udeleženci postopkov, je ob predstavitvi poudarila red. prof. dr. Polonca Kovač ter izpostavila, da so za zakonitost in doseganje ciljev športne dejavnosti primarno odgovorni klubi, društva, trenerji, organizatorji športnih prireditev itd., medtem ko inšpekcija pomeni (le) kontrolni, a nujni mehanizem dobre uprave.