Nadaljujemo z izvedbo krajših videokonferenčnih usposabljanj


Strokovne sodelavce vabimo na krajša usposabljanja na daljavo. Pripravili smo štiri teme, za katere menimo, da bodo ponudile uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka tako v razredu kot tudi na daljavo. 

 

Torek, 3. 11. 2020, od 14.30-15.30

Bralno matematična pismenost – Tvorjenje in upovedovanje preglednic in grafov

Pred pričetkom izobraževanja predlagamo, da po vertikali pregledate učni načrt za matematiko v osnovni in srednji šoli, in sicer sklope, ki obravnavajo tvorjenje preglednic in grafov, npr. Prikazi, Zbiranje, urejanje in predstavitev podatkov, Merila za sredino in razpršenost, Statistika … 

V uvodu bomo pregledali ugotovitve skozi procesna znanja, razvoj kompetenc, sporazumevanje v maternem jeziku in medpredmetno povezovanje. 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na tvorjenje in upovedovanje preglednic ob upoštevanju ustrezne rabe jezika z orodjem Google Forms. Za aktivno udeležbo na izobraževanju morate imeti svoj Google račun. 

Ob zaključku srečanja boste  kritično ovrednotiti vprašalnik z upoštevanjem jezikovnih zakonitosti in uporabili izbrano/ustrezno orodje za statistično obdelavo podatkov, zbranih s pomočjo vprašalnika.

 

Ponedeljek, 9. 11. 2020, od 14.30-15.30

Prihranite čas pri preverjanju znanja učencev/dijakov

Predstavili in ustvarili bomo različna vprašanja in naloge, ki jih na različnih zahtevnostnih stopnjah (upoštevamo taksonomijo) zastavimo učencem pri delu na daljavo. S povratno informacijo, ki jo po reševanju prejmejo učenci, izboljšajo svoje poznavanje in razumevanje učnih vsebin. Zbrane napačne odgovore učencev lahko učitelj uporabi pri nadaljevanju učnega procesa, kjer skupaj z učenci odpravlja nevralgične točke in vrzeli v znanju.

 

Ponedeljek, 16. 11. 2020, od 14.30-15.30 

Kako vem, kateri digitalni vir je uporaben in resničen?

V vsakdanjem življenju in tudi pri pouku se srečujemo z različnimi digitalnimi viri. Pomembno je, da jih znamo pravilno uporabljati, kar imenujemo veščina dela z viri. Tej veščini se bomo posvetili pri današnji e-urici.

Zanimalo nas bo, kako:

  • se digitalni viri uporabljajo pri različnih predmetih,
  • iskati, zbirati in izbrati uporabne in raznolike digitalne vire,
  • razlikovati med bolj in manj verodostojnimi viri.

 

Ponedeljek, 23. 11. 2020, od 14.30-15.30

Ustvarite privlačne interaktivne učne vsebine

Udeležencem bomo na e-urici predstavili spletno orodje H5P, ki omogoča preprosto ustvarjanje, deljenje in objavo interaktivne učne vsebine, npr. interaktivne videe, predstavitve, igre, oglase. Te vsebine  so primerne za vse stopnje šolanja in predmetna področja.

Interaktivne vsebine ustvarjene s H5P imajo mnogo elementov igrifikacije in vizualizacije. Vsebine pripravljene na osnovi H5P delujejo na različnih vrstah (mobilnih) naprav. Uporaba orodja je zelo intuitivna in podprta z nazornim grafičnim vmesnikom, zato poglobljeno računalniško oz. programersko znanje ni potrebno. H5P je vključen tudi v lokalno Moodlovo različico. Pripravljene naloge in aktivnosti je možno izvoziti in ponovno uporabiti v drugem kontekstu iste učne enote ali jih celo vdelati na spletno stran.

 

Udeležba na usposabljanju udeležencem prinaša:

  • neposredno izkušnjo izobraževanja na daljavo (učitelji kot učenci),
  • priložnost za strokovno in didaktično razpravo tako o izbrani temi kot tudi o didaktičnem potencialu izbranega okolja/orodja,
  • učenje in pripravo izdelka/dokaza,
  • priliko, da se skupaj učimo in gradimo skupnost.

Na usposabljanje se prijavite na povezavi http://bit.ly/prijava-eurice-oktober do petka, 30. oktobra, do 12. ure.

 


Pomembno obvestilo za udeležence krajših usposabljanj na daljavo

Zaradi omejitev, ki jih narekujejo zastavljene oblike in načini dela, bomo na trenutno razpisane termine vabili prvih 250 prijavljenih na posamezno izvedbo. Vse ostale, ki ste se na naša krajša usposabljanja prijavili, bomo v petek, 16. oktobra 2020, obvestili o dodatnih terminih.

In še:

  • usposabljanja niso ovrednotena s točkami za napredovanje,
  • ne beležimo prisotnosti,
  • prijavitelji ste odgovorni za pravilno navedbo elektronskega naslova, na katerega prejmete obvestilo o načinu in terminu usposabljanja.