Na poti digitalnih strategij v projektu DDK

V sredo, 14. septembra, smo izvedli 2. del drugega usposabljanja za pripravo digitalnih strategij v projektu Dvig digitalne kompetentnosti. Na srečanju, ki je potekalo v okolju MS Teams, je bilo prisotnih skoraj 400 ravnateljev in članov šolskih projektnih timov, predstojnic območnih enot ZRSŠ ter svetovalcev, ki šolam nudijo podporo pri pripravi digitalnih strategij.

Po pregledu že opravljenega dela v projektu smo prisluhnili 4 predavateljem, ki prihajajo z različnih VIZ-ov. Maja Vičič Krabonja s SEŠ Maribor je predstavila, kako profesorji dijakom pomagajo razvijati digitalne kompetence. Ravnateljica OŠ Dobje Suzana Plemenitaš je opisala proces spreminjanja poučevalne prakse strokovnih delavcev z Office 365. Ravnateljica OŠ Prežihov Voranc Bistrica Terezija Zamuda ter učiteljica zgodovine Mateja Zelko sta na vprašanje »Smo v šolah pripravljeni za delo z mladimi in njihovo prihodnost?« odgovorili s predstavitvijo izkušnje svoje šole. Robert Gajšek, ravnatelj OŠ Hruševec Šentjur, je opisal proces razvoja digitalne strategije svoje šole od prvih začetkov pred nekaj leti do različice, ki je trenutno aktualna.

Predstavili smo tudi portal Dvig digitalne kompetentnosti s ponudbo usposabljanj in drugih vsebin za podpiranje razvoja digitalnih kompetenc strokovnih delavcev v VIZ-ih. Ker je projekt usmerjen k dvigu digitalne kompetentnosti vseh strokovnih delavcev v kolektivu, je resnično pomembno, da se usposabljanja načrtuje za celoten kolektiv in ne le za posameznike. Pomembno je tudi širjenje znanja, idej in izkušenj med sodelavci v duhu učeče se skupnosti. Le visoko digitalno kompetentni učitelji lahko podpirajo učence in dijake pri razvoju in krepitvi njihovih digitalnih kompetenc.