Mednarodni natečaj “Kdo je drugi?”

Obveščamo vas, da je v šolskem letu 2021/2022, objavljen mednarodni natečaj »Kdo je drugi?«

Natečaj »Kdo je drugi?« poteka v okviru projekta Evropska antifašistična dediščina – orodje za boj proti sodobnim oblikam diskriminacije in nestrpnosti na osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije in v zamejstvu, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. 

Cilj natečaja je ozavestiti mlade, posredno pa tudi njihove družine, učitelje in mentorje o tem, kako mladi doživljajo izključevanje drugih in drugačnih v njihovih šolskih ali domačih okoljih. Kaj pomeni diskriminacija in kako pride do nestrpnosti v odnosih do ljudi, ki jih ne poznamo?

Podrobnosti o natečaju in priloge za prijavo na natečaj so objavljene na povezavi.