Mednarodni kongres vzgojiteljev dijaških domov Slovenije

Letošnji VII. mednarodni kongres v organizaciji Društva vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, Skupnosti dijaških domov Slovenije in s sodelovanjem Zavoda za šolstvo Republike Slovenije,  je potekal 25. in 26. marca 2021. Bil je je sedmi po vrsti, a za organizatorje prvi spletni.  Izveden je bil preko aplikacije ZOOM. Priprave so bile dolge in temeljite, saj smo se morali (naknadno) pripraviti tudi na novo realnost – preseliti celoten kongres na splet.

Tako so bili aktivni udeležence vodeni skozi celoten proces. Najprej, da so napisali strokovne članke, nato so posneli predstavitve svojih člankov, naložili v skupno Video knjižnico, sledile so priprave na diskusijo. Na samem kongresu so potem aktivni udeleženci v različnih Zoom sobah na kratko predstavili bistvo svojih prispevkov in aktivno sodelovali v diskusiji.

Poslušalci so imeli dostop do video knjižnice dvajset dni: po deset dni pred in po kongresu. Če bi bile vse predstavitve “v živo”, bi to lahko pomenilo, da bi bil posledično kongres predolg.

Plenarni predavatelji so se vključili v realnem času ter izvedli predavanja in diskusijo “v živo”.

Za “ogrevanje” je bilo dva dni pred kongresom organizirano neformalno spletno druženje, kjer so se spoznali in se pripravljali na kongres.

Tako se je ustvaril topel, strokoven in odprt vmesni prostor srečevanja na spletu, kjer so si udeleženi lahko izmenjali izkušnje, poglede, teorije…

·        udeležilo se ga je okrog 140 udeležencev

·        11 držav udeleženk: Slovenija, Republika Srbija, Severna Makedonija, Hrvaška, Francija, Nemčija, Avstrija, Italija, Indija, Švedska, Velika Britanija (Danska, Avstralija)

·        1 video knjižnica s 55 video predstavitvami strokovnih prispevkov in 20 kratkih video predstavitev dijakinj iz spremljevalnega programa (Sekcija mladih)

·        479 strani zbornika

·        11 plenarnih predavateljev

·        20 članov pripravljalnega odbora

·        spletni kongres dijaških domov Slovenije

·        32 dijaških domov: 27 iz Slovenije + 2 zamejska + 2 iz Republike Srbije + 1 iz Severne Makedonije

Na kongresu so si udeleženci pridobili ogromno novega znanja, spoznanj, kontaktov, povezav, izzivov, potrditev, spodbud, motivacijo, voljo za naprej. Kritično so se poglabljali v problematiko in vsebino podnebnih sprememb, prihodnosti, rezilientnosti, nasilja, komunikacije, primerov dobre prakse, seveda tudi epidemije, šolanja na daljavo, digitalnega sveta… Izražali so mnenja, spraševali, se spraševali, izmenjavali izkušnje, in se zavedali, tako kot vedno znova, kako so takšna srečanja, izobraževanja pomembna tudi za našo osebnostno in profesionalno rast.

Na otvoritvi je v imenu  ZRSŠ udeležence pozdravila namestnica direktorja dr. Stanka Preskar. Med plenarnimi predavatelji pa je dr. Ada Holcar Brunauer predavala na temo: Vpliv formativnega spremljanja na razvoj učencev.