Matematiki na 2. VK srečanju o pomenu preverjanja matematičnega znanja

V 2. videokonferenci učiteljev matematike v osnovni šoli se je v treh različnih terminih, ko so srečanja potekala v sedmih skupinah, zbralo 451 učiteljev matematike.

V prvem delu je bilo predstavljeno nekaj možnosti za sodelovanje z učenci preko različnih videokonferenčnih orodij. Znotraj videokonference v Teams-ih smo za udeležence demonstrirali kreiranje in izvedbo videokonference v jitsih. Podrobneje je bilo opisana uporaba spletnega slovarja za zbiranje izdelkov uporabnikov in njihovo sistematično shranjevanje (npr. po abecedi). Ogledali smo si zbirke filmov z matematično vsebino (v spletni učilnici študijskih skupin in na portalu Arnes video) ter v kratki delavnici spoznali, kako nalagati svoj izdelek v tako zbirko in ga s tem deliti še z drugimi učitelji. 

Sledila je predstavitev primera prakse o izobraževanju na daljavo (v nekaterih skupinah). Učitelji so predstavili svoj način poučevanja na daljavo, uporabo spletnih orodij za sodelovanje z učenci tako za podajanje novih vsebin kakor tudi za podajanje povratnih informacij in preverjanje znanja. 

V tretjem delu so bili podani tudi odgovori na vprašanja učiteljev, ki so jih zastavili v vprašalniku ob prijavi in med današnjo videokonferenco. Odgovori so bili oblikovani na podlagi Sklepa o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020, Priporočili za ocenjevanje znanja v osnovni šoli in Priporočil za učitelje, izvajalce dodatne strokovne pomoči.

Srečanje so pripravile in izvedle svetovalke Predmetne skupine za matematiko.