Kulturni bazar 2020

Kulturni bazar je medresorski nacionalni projekt kulturno-umetnostne vzgoje, ki ga organiziramo že dvanajsto leto. Čeprav je bil prvotno načrtovan 9. aprila, je v Cankarjevem domu za strokovno javnost odprl svoja vrata danes, 6. oktobra 2020. Skladno z Odlokom o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, ki dopušča zbiranje do petsto ljudi, Kulturni bazar letos izjemoma ni  namenjen širši javnosti.

Letošnjo tradicionalno nacionalno prireditev Kulturni bazar pripravljamo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvom za okolje in prostor pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Izvršni producent prireditve je Cankarjev dom v Ljubljani.

Kulturni bazar je tradicionalno zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi pa tudi za strokovne delavce z drugih področij, ki lahko pri svojem delu inovativno vključujejo kulturnovzgojne vsebine (zdravje, okolje in prostor, narava in gozd, šport in gibanje …), ter za študente različnih študijskih smeri.

Program največjega nacionalnega strokovnega usposabljanja iz kulturno-umetnostne vzgoje Kulturni bazar 2020 vključuje več kot petdeset dogodkov: predstave, predstavitve, predavanja, delavnice in vodenja po razstavi. Osrednji temi dvanajstega Kulturnega bazarja sta Enaki v različnosti ter Gastronomija in kultura.

Letošnji plenarni govorki sta bili filozofinja in sociologinja dr. Renata Salecl in gledališka režiserka mag. Ivana Djilas z dialoškim predavanjem Čigavo delo je spreminjanje kulturnih vzorcev?. Sklepna prireditev Kulturnega bazarja 2020 je  bila filmska projekcija Kolonija:mularija.

Osrednji temi, Enaki v različnosti, smo posvetili več dogodkov, med drugimi tudi s filmsko projekcijo Salon pri Romy, gledališko predstavo režiserja Žige Divjaka 6, predstavitvijo dostopnosti televizijskih, radijskih in spletnih vsebin na RTV Slovenija, dostopnostjo slovenskih javnih arhivov in muzejev za senzorno ovirane, predstavitvijo primerov dobrih praks vključevanja otrok priseljencev v vrtce in šole v projektu Izzivi medkulturnega sobivanja  ter različnimi predavanji, delavnicami in pogovori. Tematski sklop Gastronomija in kultura je prav tako vključevalo več dogodkov, med drugimi predavanje prof. dr. Janeza Bogataja z naslovom Gibanica in / ali burger? Kakšno naj bo razumevanje prehranske kulturne dediščine v sodobnosti? ter ob jubilejnih desetih letih Tradicionalnega slovenskega zajtrka predstavitev  primera dobre prakse medresorskega sodelovanja, ki ga predstavljajo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Čebelarska zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo.

Z medresorskim sodelovanjem nam je uspelo okrepiti zavest o pomenu kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi številna kreativna partnerstva, ki danes že pripomorejo ne le k inovativnejšemu učnemu okolju, temveč spodbujajo tudi kreativno mišljenje, socialno vključenost, krepijo družbene veščine ter imajo številne druge pozitivne učinke na razvoj posameznika in družbe.

V Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma so bili urejeni razstavni prostori, na katerih so se predstavila vsa področja kulturno-umetnostne vzgoje z gradivi, publikacijami in dodatnimi informacijami. V Prvem preddverju so obiskovalci ob tematskem sklopu Enaki v različnosti in razstavi Tradicionalni slovenski zajtrk spoznavali, kako se kulturno-umetnostna vzgoja povezuje z drugimi področji.

Več informacij o dogodku in projektu Kulturni bazar je dostopnih na https://kulturnibazar.si/.

Na spletni strani Kulturnega bazarja je objavljen tudi spletni Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje, kjer se z izbranimi dogodki za otroke in mladino ter za vrtce, osnovne in srednje šole ter z možnostmi strokovnega usposabljanja na tem področju predstavijo kulturne ustanove iz vse Slovenije.