Katalog programov obveznih izbirnih vsebin za srednješolce v šolskem letu 2023/24

ISSN 1318-3494


Uredil: Tomaž Kranjc

Vsebine v Katalogu so ponudbe izvajalcev in so predstavljene tako, kot so jih predstavili izvajalci. Nelektorirano. Zavod RS za šolstvo ne odgovarja za vsebino.