Katalog programov obveznih izbirnih vsebin oziroma interesnih dejavnosti za srednješolce 2022/2023


Zavod RS za šolstvo vsako leto pripravi Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za naslednje šolsko leto.

Potencialni zunanji izvajalci, ki bi radi svojo ponudbo predstavili šolam in dijakom, so svoje programe predložili Zavodu RS za šolstvo za brezplačno objavo v katalogu, ki je objavljen v Digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo.