Katalog programov obveznih izbirnih vsebin oziroma interesnih dejavnosti za srednješolce 2021/2022

Zavod RS za šolstvo vsako leto pripravi Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za naslednje šolsko leto.

Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu. Potencialni zunanji izvajalci, ki bi radi svojo ponudbo predstavili šolam in dijakom, so svoje programe predložili Zavodu RS za šolstvo za brezplačno objavo v katalogu, ki je objavljen v Digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo.