Kaj imajo skupnega valj, kvadratna in racionalna funkcija ter statistika?

So modeli izvedbe pouka matematike v času izobraževanja na daljavo in še mnogo več.

V času izvajanja izobraževanja na daljavo smo svetovalke predmetne skupine za matematiko na Zavodu RS za šolstvo oblikovale in objavile štiri izvedbene modele pouka matematike za sklope ValjKvadratna funkcijaRacionalne funkcije in Statistika.

Modele zlahka prilagodite stopnji izobraževanja v kateri poučujete, tudi vrnitev v šolske klopi ni ovira za njihovo uporabo. Prav poimenovanje model izraža njegovo bistvo – prenesete ga lahko na katerikoli sklop v učnem načrtu in po vzorčnem modelu oblikujete model, ki ustreza vam, vašim učencem in okoliščinam v katerih poteka pouk.

Modeli so pripravljeni za celotne sklope, v njih so opisi dejavnosti od uvodnega preverjanja predznanja učencev, do usvajanja vsebin, utrjevanja in preverjanja ter uporabe znanja.

V modelih uporabljamo prosto dostopne e-učbenike, opisane so aktivnosti učitelja in učenca, oblikovna navodila za učenca, na voljo so naloge za preverjanje znanja tako ob začetku usvajanja novih vsebin kakor tudi skozi celoten sklop.

Učenci lahko v oblikovanih vprašalnikih ves čas spremljajo svoj napredek na poti usvajanja znanja, kar lahko spremlja tudi učitelj. Učitelj učencem podaja povratne informacije o dokazih učenja, ki jih oddajajo v dogovorjena odložišča. Z učenci organizira videosrečanja, jih vodi, da izvedejo preiskovalne aktivnosti, pripravijo in predstavijo empirične preiskave. Učenci se samovrednotijo, povratne informacije podajajo tudi sošolcem in načrtujejo aktivnosti za izboljšanje znanja. Učenci v zanimivostih poiščejo odgovore na vprašanja, ki jih poraja njihova radovednost.

Vabljeni k uporabi!