Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2022

Vabljeni k prijavi kandidatov za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2022. Razpisna dokumentacija in prijavni obrazec sta objavljena na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Dodatne informacije dobite pri Rosandi Lenart (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), tel. 01/400-53-70.

Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlagatelji pošljejo  ali osebno prinesejo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom: “NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA NAGRADE NA PODROČJU ŠOLSTVA”.  Obravnavani bodo predlogi, ki bodo ne glede na način dostave v glavno pisarno ministrstva prispeli do petka, 20. 5. 2022, do 13. ure.