Izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje v šolskem letu 2020/21

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo in Zavod RS za šolstvo smo na podlagi modelov in priporočil, predstavljenih v publikaciji Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19, za izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih zavodih po modelu B pripravili dodatna priporočila in pojasnila.

Vsi skupaj želimo tudi sedaj otrokom in mladim ter tudi strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih zavodov omogočiti neposreden stik s kakovostno umetnostjo in kulturo ter nadaljevati začrtane smernice razvoja kulturno-umetnostne vzgoje na nacionalni ravni.

V primeru, da bi v državi prišlo do poslabšanja epidemiološke situacije, priporočamo, da izvajanje kulturno-umetnostnih dejavnosti prilagodite in upoštevate nova priporočila NIJZ.

Želimo si, da bi z dobrim sodelovanjem in upoštevanjem varnostnih ukrepov uspeli otrokom in mladim še naprej zagotavljati kakovostno kulturno-umetnostno vzgojo.

Okrožnico najdete na povezavi >