Izobraževanje šolskih projektnih timov v projektu ATS STEM 

V mednarodni projekt ATS STEM (Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologije in matematike, Assessment of Transversal skills on STEM – ATS STEM)  je v Sloveniji vključenih sedemnajst osnovnih šol.

Dejavnosti v okviru projekta potekajo na večini šol v dveh oddelkih, v dveh različnih razredih (od 6. do 8. razreda). Ključna naloga oziroma cilj projekta je vrednotenje prečnih veščin/kompetenc na STEM področju s pomočjo IKT. Vsaka šola je v tem šolskem letu s svojim šolskim projektnim timom bila deležna velikega nabora različnih vrst in oblik izobraževanj tako v živo kot na daljavo, s poudarkom na razvijanju, spremljanju in vrednotenju prečnih veščin na STEM področju. Za učitelje smo pripravili tudi MOOC (spletni tečaj), z naslovom Razvijanje in spremljanje veščin kritičnega mišljenja, katerega osnovni namen je bil opolnomočiti udeležence na področju formativnega spremljanja, ki je tudi v tem projektu ključen pristop.

V sredo, 1. 7. 2020, smo za vse člane šolskih projektnih timov izvedli v tem šolskem letu zadnje videokonferenčno izobraževanje, kjer so udeleženci doživeli ATS STEM učno enoto skozi lastno izkušnjo ter si pridobili tako znanja kot izkušnje za načrtovanje lastnih  ATS STEM učnih enot. V naslednjem šolskem letu 2020/21 bo tudi v Sloveniji potekala pilotna izvedba projekta.

Udeleženci so v prvem delu srečanja doživeli ATS STEM učno enoto in ob tem razvijali STEM veščine/kompetence s pomočjo različnih spletnih aplikacij. S pomočjo videokonferenc v Teams okolju so z lastnimi napravami delali z različnimi spletnimi aplikacijami (Mentimeter, Mind Meister, AWW Board, Padlet, Google Risbe in Google zvezek, GDocs dokumenti). Po principu reševanja problemov so s pomočjo IKT analizirali problem s področja trajnostnega razvoja, iskali mogoče rešitve, izbrali skupno rešitev in načrtovali izdelek kot njeno rešitev (prototip). V drugem delu so se urili v prepoznavanju ključnih elementov ATS STEM učne enote, ki bodo tudi predmet evalvacije v pilotnem šolskem letu. Srečanja se je udeležilo več kot osemdeset učiteljev in nekaj ravnateljev. Učitelji so tekom celotnega izobraževanja prikazali veliko veščin na področju digitalnih kompetenc, reševanja problemov in ustvarjalnosti in pridobili nova znanja, ki jim bodo pripomogla pri načrtovanju medpredmetnih učnih enot v naslednjem šolskem letu.