Izobraževanje na daljavo na razredni stopnji

Naslednji posnetek iz serije Izobraževanje na daljavo prinaša priporočila glede vzpostavitve in izvedbe izobraževanja na daljavo na razredni stopnji.

Na razredni stopnji prvi stik z učenci vzpostavimo preko staršev, in sicer preko že vzpostavljenih komunikacijskih kanalov (npr. preko razrednih spletnih učilnic, e pošte staršev …). Vloga staršev v začetni fazi je v tem, da poskrbijo za prenos navodil učencu. Dejavnosti naj učenec opravlja samostojno.

Ko učitelj vzpostavi učno okolje primerno za delo na daljavo z mlajšimi učenci, naj ta oblika postane rutina (Google Učilnica, dokumenti v oblaku, spletna učilnica, SeeSaw, elektronska pošta ipd.). Ko delo v tem okolju postane rutina, se vloga staršev postopoma zmanjšuje. Pomembno je, da spletnih okolij in orodij za izobraževanja na daljavo pri mlajših učencih ne menjujemo prehitro in preveč.

Na razredni stopnji je pomembnem stalen dnevni stik učitelja z učenci in ohranjanje le tega. Učitelj naj tudi z učenci, ki so šele v fazi učenja, branja in pisanja vzpostavi stik v živo (npr. jutranji videoposnetek z video-navodili, preko spletnih strani, spletnih učilnic, preko uporabe e-pošte, videokonference).

Navodila najmlajšim učencem naj bodo takšna, da jih zmore učenec sam sprejeti in razumeti (piktogrami, videonavodila itd.). Pri oblikovanju navodil je treba upoštevati različne možnosti učencev in njihovo domače učno okolje, ki omogoča tudi avtentično učenje, naravno učenje in učenje vseživljenjskih znanj in veščin. Navodila za učne dejavnosti učenca naj bodo povezana s cilji pouka in se lahko nanašajo tudi na vsebine, ki jih ponuja RTV. Priporoča se prenos navodil za dejavnosti, ki ne zahtevajo tiskanja gradiv.

Navodila učencem od 1. do 3. razreda naj bodo smiselna, konkretna in jasna;  naj povezujejo več predmetnih področij in naj se nanašajo na razvijanje temeljnih znanj in veščin učencev. V Sodelov@lnici Razredni pouk se vsakodnevno zbirajo gradiva za delo z mlajšimi učenci, prav tako pa učitelji delijo svoje modele izobraževanja na daljavo.

Več o tem v spodnjem posnetku.