Izhodišča za prenovo katalogov znanj za splošnoizobraževalne predmete v poklicnem in strokovnem izobraževanju

digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo so objavljena Izhodišča za prenovo katalogov znanj za splošnoizobraževalne predmete v poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki opredeljujejo smernice, cilje in načela prenove katalogov znanj, njihovo strukturo ter njihove posamezne elemente. Dokument je namenjen predmetnim kurikularnim komisijam, ki bodo pripravljale kataloge znanj za splošnoizobraževalne predmete.

Izhodišča izpostavljajo pomen povezovanja splošnoizobraževalnih predmetov s strokovnimi moduli ter praktičnim poukom, medpredmetno povezovanje ter timsko načrtovanje učiteljev. Splošnoizobraževalni predmeti v sistemu poklicnega in strokovnega izobraževanja namreč igrajo zelo pomembno vlogo, saj zagotavljajo celovito poklicno izobrazbo in s tem usposobljenost za delo, omogočajo pripravljenost na nadaljnje izobraževanje ter imajo pomembno vlogo pri  dvigu ravni dijakove splošne razgledanosti, poznavanja socialnega in kulturnega življenja.

V digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo so na voljo tudi Izhodišča za prenovo UN v OŠ in gimnaziji ter Izhodišča za prenovo kurikuluma za vrtce.

Več o projektu je na voljo na podstrani Prenova izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov (kurikuluma za vrtce, učnih načrtov ter katalogov znanj).


Financira Evropska unija – NextGenerationEU