Izdaja potrdil za študijska srečanja

Obveščamo vas, da bomo potrdila za udeležbo na študijskih srečanjih pripravili v začetku decembra. Posameznih potrdil vnaprej ne moremo izdajati.

V primeru, da novembra vlagate vlogo za napredovanje v naziv, lahko potrdilo o udeležbi na MIZŠ priložite naknadno.