ITS v gimnaziji – mavrica izkušenj

Interdisciplinarni tematski sklop (ITS) se v nekaterih gimnazijah izvaja že četrto leto. Ključni namen pouka v ITS je pri dijakih spodbuditi usvajanje znanja na višjih taksonomskih ravneh oziroma krepiti kompleksne miselne procese in veščine, upoštevati njihova interesna področja, aktualizirati obravnavane vsebine ter povezati šolo z okoljem, v katerem deluje.

ITS omogoča številne možnosti medpredmetnega povezovanja, odzivov na aktualne teme in dogodke, raznolike in inovativne izkušnje pouka. Dijaki, ki obiskujejo gimnazijo na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana, so v časopisu Dnevnik pouk v ITS opisali kot »bolj motivacijski pouk, ki ne temelji le na učenju za mizo in ocenah. Lahko se sprostimo, pridobimo več praktičnega znanja. Veliko se pogovarjamo, lahko deliš svoje mnenje.«

Učitelje in vodstva gimnazij pri načrtovanju in izvedbi ITS celostno usmerja priročnik  Iščem, tuhtam, soustvarjam, poleg tega pa svetovalci Oddelka za srednje šolstvo nudijo dodatno podporo z gradivi v spletni učilnici, s svetovalnimi storitvami za posamezne šole in preko programov strokovnega usposabljanja.