ITS pripravljen, da zaživi na polno

Na Zavodu za šolstvo je v četrtek, 5. 3. 2020 potekalo zadnje delovno srečanje šestanjstih šolskih projektnih timov, ki so s poskusnim uvajanjem  novega elementa predmetnika, z imenom Interdisciplinarni tematski sklop (ITS*), pričele v šolskem letu 2018/19.

 

Uvodni del srečanja smo namenili pregledu in seznanitvi z vmesnim poročilom prvega leta uvajanja in spremljanja ITS. V nadaljevanju smo obravnavali vlogo in namen ITS listovnika dijaka. 

 

Predstavniki ITS šolskih timov so predstavili nekatere primere dijaških listovnikov in z drugimi delili izkušnje pri delu z listovniki.i. 


Zadnji del srečanja je bil namenjen dogovorom glede presoje načrtov šolskih ITS timov za drugo leto uvajanja. Dogovorili smo se, da letošnje ITS načrte postavimo v spletni učilnici Moodle  v okolju “knjiga” zaradi poenotenja, možnosti učenja drug od drugega ter kasnejše morebitne objave načrtov in disiminacije.

Kaj je ITS?

ITS je vsebinsko zaokrožena celota, s katero se uresničujejo in poglabljajo medsebojno povezani cilji raznih disciplin in/ali predmetov (najmanj treh). Dosedanja praksa izvajanja ITS je pokazala, da gre za kompleksen didaktični pristop, ki zahteva temeljito načrtovanje in intenzivno sodelovanje učiteljev in dijakov pri načrtovanju in izvajanju interdisciplinarnih aktivnosti v okviru ITS.

 

Več tukaj