Iščem. Tuhtam. Soustvarjam.

V Oddelku za srednje šolstvo smo ob zaključku spremljave uvajanja interdisciplinarnega sklopa (ITS) v šolsko prakso pripravili priročnik, s katerim želimo na preprost in pregleden način predstaviti namen, cilje in osnovne zahteve za oblikovanje ITS v izbirnem delu gimnazijskega programa.

Namen priročnika je predvsem nuditi oporo ravnateljem in učiteljem pri načrtovanju, uvajanju in izvajanju ITS, zato so osnovnemu besedilu, obogatenemu s praktičnimi napotki, priložena enostavna orodja za načrtovanje dela učiteljskih in dijaških timov ter za samoregulacijo dela in spremljavo učenja dijaka.

Celoto bogatijo tudi primeri dobrih praks nekaterih v spremljavo vključenih šol.

Vabljeni k branju, deljenju in uporabi v praksi.