Informacije za načrtovanje in izvajanje dejavnosti na področju kulturno-umetnostne vzgoje v šolskem letu 2021/2022


Tako kot vsako leto vas tudi letos obveščamo o različnih nacionalnih dejavnostih, ki jih Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport , Ministrstvo RS za kulturo in Zavod RS za šolstvo skupaj pripravljamo v okviru načrtnega razvoja kulturno-umetnostne vzgoje.

 • Mreža koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje v VIZ

Nacionalna mreža koordinatorjev KUV, ki povezuje koordinatorke in koordinatorje KUV iz VIZ, kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti, se vsako leto krepi. V šolskem letu 2020/21 je v mrežo vključenih že 575 koordinatorjev KUV iz VIZ iz vse Slovenije. Namen mreže sta dostopnejša kakovostna KUV v VIZ ter partnersko povezovanje VIZ in kulturnih ustanov – vabimo vas, da si več o imenovanju in registraciji koordinatorjev KUV ter ugodnostih, ki jih to prinaša, preberete na www.kulturnibazar.si.

 • Prenovljen spletni portal Kulturni bazar

Na naslovu https://kulturnibazar.si/ je dostopen prenovljen portal Kulturni bazar, ki služi kot nacionalno stičišče KUV in je informacijska točka za medresorski projekt Kulturni bazar. Informira o aktualnem dogajanju na področju KUV, napoveduje strokovna usposabljanja, nove projekte in programe, festivale in akcije na vseh področjih KUV, tudi medresorskih. Vključuje e-Katalog ponudbe KUV, rubriki Gradiva in KUV na daljavo ter ponuja informacije o sorodnih portalih in nacionalnih projektih KUV.

 • Prenovljen e-Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje za šolsko leto 2021/22

Na naslovu https://kulturnibazar.si/katalog-ponudbe-kuv/ je dostopen prenovljen e-Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje, ki deluje v obliki spletnega imenika slovenskih kulturnih ustanov na tem področju. Omogoča izbiranje oziroma pridobivanje informacij po posameznih področjih umetnosti in kulture, po starostnih skupinah otrok in mladih, po regijah, vključuje neposredne kontakte in povezave s koordinatorji KUV v kulturnih ustanovah itd. Obsega tudi ponudbo strokovnih usposabljanj, namenjenih strokovnim delavkam in delavcem v vzgoji in izobraževanju ter kulturi.

 • Kulturoplov, prelet kulturno-umetnostne ponudbe za vrtce in šole

Vabimo vas, da se vkrcate na prav poseben kulturni zrakoplov – Kulturoplov! Kdor se vozi z njim, lahko poleti čez vse ovire in raziskuje brezmejna obzorja človeške ustvarjalnosti. Pokukajte v svet kulture in umetnosti ter tudi vi spustite v svoj prostor zrak, prepoln svežih zamisli! V okviru nacionalnega projekta Kulturni bazar smo pripravili zanimiv prelet slovenske kulturno-umetnostne ponudbe za šole in vrtce. S svojimi pogledi in izkušnjami pa se predstavljajo številni zagovorniki in zagovornice, ki so že stalni sopotniki našega kulturoplova. Knjižica je v e-obliki dostopna na https://kulturnibazar.si/.

 • Posodobljena in obogatena spletna stran o družinski pismenosti

Spletna stran druzina.pismen.si, ki jo ureja Andragoški center Slovenije (ACS) v sodelovanju s predstavniki nacionalne mreže za pismenost in bralno kulturo, predstavlja različne dejavnosti, povezane z rabo pismenosti v družini, pri katerih lahko sodelujejo različne generacije in se skupaj učijo. V osnovi teh dejavnosti so branje, pisanje in računanje, vendar pa enakovredno mesto namenjamo bralni kulturi in navadam, povezanim s pismenostjo. Spletna stran sledi razvojnim stopnjam ter vključuje preverjene strokovne napotke, zglede iz prakse, vire in gradiva ter priročnike, programe in dejavnosti, primerne za družine in za strokovne delavce. Nagovarja vso družino in spodbuja razvoj pismenosti pri vseh družinskih članih zato, da bi se bolj uspešno učili in pridobivali znanje v vseh življenjskih obdobjih ter se uspešneje vključevali v družbo. Novostim na spletni strani lahko sledite tudi na FB in Instagramu.  

 • 30 let samostojne države Slovenije

V letu 2021 mineva trideset let od osamosvojitve slovenske države, ključnega dogodka slovenske zgodovine. Mlajše generacije učencev/dijakov nimajo več neposrednega stika z obdobjem osamosvajanja, spominjajo pa se ga njihovi starši, stari starši, znanci. Globalizacijski procesi vplivajo na rahljanje pripadnosti narodom in državam. MK, MIZŠ in ZRSŠ želimo v sodelovanju s kulturnimi ustanovami in VIZ mladim vzbuditi spoštovanje in ponos do samostojne slovenske države, saj je tudi veliko številčnejših narodov ni doseglo, Slovenci pa smo izkoristili zgodovinsko priložnost in splet ugodnih mednarodnih okoliščin ter se osamosvojili.

Na www.kulturnibazar.si so v zavihku 30 let samostojne države zbrane celovite informacije o razstavah, dogodkih, gradivih in e-gradivih, ki so primerni za spoznavanje učencev in dijakov z zgodovino slovenskega osamosvajanja. Vzgojni namen je spodbujanje pozitivne identifikacije s samostojno slovensko državo in njenimi vrednotami, kot so pluralna demokracija in človeške ter državljanke pravice in svoboščine, zapisane v temeljnem državnem dokumentu, ustavi.

ZRSŠ je v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije in Parkom vojaške zgodovine Pivka pripravil zgodovinsko-pedagoški projekt Zbrali smo pogum. S povezavo šolskega, muzejskega in arhivskega dela je nastalo e-učno gradivo, ki je primerno za vključevanje v spominske učne ure in proslave za državne praznike, ki se nanašajo na prelomne dogodke iz zgodovine slovenskega osamosvajanja: ob dnevu samostojnosti in enotnosti (26. december), ki se nanaša na plebiscit o samostojnosti in neodvisnosti 23. decembra 1990, dnevu državnosti (25. junij), ki se nanaša na razglasitev samostojnosti 25. junija 1991 in dnevu suverenosti (25. oktober), ko je 25. oktobra 1991 slovensko ozemlje zapustila JLA. Učno gradivo se lahko uporablja tudi v okviru rednega pouka zgodovine in drugih predmetov. Dostopno je na portalu www.zbralismopogum.si.

Iz celovite ponudbe kulturnih ustanov (razstave, filmi, posnetki pričevanj …) izpostavljamo le nekaj razstav ob 30-letnici osamosvojitve, ki so že na ogled, na www.kulturnibazar.si pa bomo vse leto skrbeli za dodajanje aktualnih informacij:

Na Muzejski ploščadi Metelkova v Ljubljani: panojska razstava Trenutki v časusodeluje 13 državnih muzejev, do 1. 9. 2021;

Muzej novejše zgodovine Slovenije: razstava Republika Slovenija, 30 let, do 31. 10. 2021;

Cankarjev dom v Ljubljani: fotografska razstava Joca Žnidaršiča: Leta preloma, do 1. 11. 2021;

Park vojaške zgodovine Pivka: fotografska razstava Ponosni na Slovenijo – 30 let,  (predvidoma do konca leta 2021);

Muzej Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici (Gorenjski muzej): razstava Dr. France Bučar, oče slovenske ustave, do 20. 9. 2021;

Gorenjski muzej: razstava Gorenjska leta 1991, do konca avgusta 2021;

Dolenjski muzej: razstava 1991 – Dolenjska, sledi umetnosti na obeležjih, do 19. 9. 2021;

Pokrajinski muzej Koper: razstava Dan prej, med vojno in mirom, do 22.8.2021 .

 • Strokovno usposabljanje Tkemo mrežo ustvarjalnosti 2021, 30. avgusta 2021 v Muzeju novejše zgodovine v Celju

Tik pred začetkom novega šolskega leta ZRSŠ, MK, MIZŠ in Cankarjev dom v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje pripravljamo že četrto strokovno usposabljanje registriranih koordinatork in koordinatorjev KUV iz VIZ, kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti. Cilji enodnevnega usposabljanja Tkemo mrežo ustvarjalnosti so spoznavanje, partnersko povezovanje, izmenjava dobrih praks in skupen razmislek o novostih, ki jih pripravljamo na področju KUV. Vabilo in program usposabljanja bosta do 15. julija 2021 objavljena na spletnih straneh www.kulturnibazar.si in www.zrss.si. Udeleženci brezplačnega strokovnega usposabljanja prejmejo potrdilo o udeležbi.

 • Nacionalni mesec skupnega branja 2021 (NMSB 2021) z Beremo skupaj, od 8. septembra do 10. oktobra 2021

Z nacionalno medresorsko akcijo promocije branja NMSB si zdaj že tradicionalno prizadevamo z najrazličnejšimi dejavnostmi povečati zavedanje vseh, otrok, mladih in odraslih, o pomenu in pomembnosti branja ter vse generacije spodbuditi k branju, izposoji in nakupu knjig.

Spletni dogodkovnik www.nmsb.pismen.si, ki ga ureja ACS, v sodelovanju z organizatorji NMSB, vse leto omogoča dostop do informacij o dogajanju, povezanem s knjigo, branjem, bralno kulturo na območju celotnega slovenskega družbenega prostora.

Vse VIZ vabimo, da v dogodkovniku napoveste in predstavite različne dejavnosti iz bralne pismenosti in bralne kulture, ki jih organizirate – tako bo na zemljevidu bralne pismenosti in bralne kulture viden tudi vaš VIZ (dogodke, tudi virtualne, lahko vnašate vse leto, mogoč je tudi vnos vsebin, ki ste jih že izpeljali).

NMSB 2021 bomo začeli 8. septembra, s posvetom Zapeljevanje v branje ali kako branje živi na spletu, ki ga organizira Bralno društvo Slovenije, med osrednje dogodke pa uvrščamo nacionalni projekt Rastem s knjigo (nosilka Javna agencija za knjigo RS – JAK, www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo), praznovanja ob 17. septembru, dnevu zlatih knjig, začetku branja za bralno značko (nosilec Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, www.bralnaznacka.si), projekt #športajmoinberimo ter posvet ABC bralne pismenosti III: Radovednost in navdušenje: ključna za spodbujanje bralne pismenosti, ki bo potekal med 4. in 8. oktobrom 2021 na spletu (www.mb.sik.si).

Tako kot doslej bo NMSB 2021 spremljala nacionalna komunikacijska akcija Beremo skupaj (vodi jo Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, sofinancira JAK), povezan pa bo tudi s Tedni vseživljenjskega učenja, ki jih vodi ACS.

 • #športajmoinberimo, med 10. in 30. Septembrom 2021 v petih osrednjih območnih knjižnicah

Sodelovanje kulture, vzgoje in izobraževanja ter športa v okviru Evropskega tedna športa je že tradicionalno, letos ga povezujemo z NMSB 2021. Nacionalni medresorski program #športajmoinberimo bomo 10., 14., 17., 28. in 30. septembra izpeljali v petih osrednjih območnih knjižnicah (Koper, Maribor, Kranj, Novo mesto in Murska Sobota) v sodelovanju z ZRSŠ, Olimpijskim komitejem Slovenije – Zvezo športnih zvez, MK, MIZŠ – Direktoratom za šport, JAK, Pionirsko – Centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri MKL, Združenjem splošnih knjižnic in revijo Bukla. Izvršni producent projekta je Center za spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice.

Program namenjamo učenkam in učencem s statusom športnika/športnice ter dijakinjam in dijakom, vključenim v športne oddelke, sodelovali pa bodo tudi slovenski vrhunski športniki n športnice. Več o projektu tudi na www.mb.sik.si

 • (TVU), od 6. septembra do 10. oktobra 2021

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) bodo tudi to jesen spodbujali Slovenijo, da (p)ostane učeča se dežela. Pod krovno temo Učenje je življenje – naj krepi in radosti! se bodo po vsej državi zvrstili brezplačni izobraževalni dogodki, povezani z digitalno preobrazbo družbe, starajočo se družbo in izzivi medgeneracijskega povezovanja, naravno in kulturno dediščino, trajnostnim razvojem, vključenostjo, izzivi večkulturnosti in dejavnim državljanstvom, globalnim pomenom vode ter drugimi temami. Tečaji, delavnice, kulturni, družabni in drugi dogodki bodo ozaveščali o pomenu učenja in znanja za vse generacije in vse vloge, ki jih v življenju prevzemamo.

Posebno pozornost bomo namenili povezovanju učenja in kulture, s poudarkom na branju, saj bo skupna akcija Beremo skupaj – za znanje in zabavo! del NMSB 2021. Več na www.tvu.acs.si.

 • Nacionalni Teden kulturne dediščine 2021 (TKD 2021), od 25. septembra do 9. oktobra 2021

Teden kulturne dediščine (TDK) 2021 je namenjen spodbujanju in izvajanju vsebin o kulturni dediščini. TKD je tesno povezan z Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD). Želimo si, da bi ob letošnji temi Dober tek! čim več VIZ obiskalo številne brezplačne prireditve po vsej Sloveniji. Več informacij o projektu najdete na www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-prireditve pod geslom Teden kulturne dediščine, kjer je od 15. junija 2021 dostopen tudi celoten program.

Nosilec projekta je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) v sodelovanju s partnerji MK, MIZŠ, ZRSŠ, Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO in Skupnostjo vrtcev Slovenije.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vas skupaj z MIZŠ in MK vabi k sodelovanju v Mesecu prostora 2021, ki bo letos oktobra potekal že osmo leto, tokrat z osrednjim sloganom Kakovost – Estetika – Prostor – Trajnost.
VIZ vabimo, da s svojimi aktivnostmi prispevate k vzgoji in izobraževanju otrok in mladih za trajnostno ravnanje s prostorom. Praznovanju Meseca prostora se lahko pridružite tudi v sodelovanju z ustanovami in nevladnimi organizacijami, ki izvajajo dejavnosti izobraževanja o urejanju prostora in arhitekture.
Program dogodkov in obširnejša predstavitev Meseca prostora 2021 bosta na voljo na www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/mesec-prostora/ od julija naprej.

 • Slovenski teden filma od 8. do 12. novembra 2021

Slovenski filmski center (SFC) bo ob podpori MK, MIZŠ in ZRSŠ že tretjič izvedel nacionalni projekt Slovenski teden filma, ki vsako leto poteka v tednu okrog Štigličevega rojstnega dne, 12. novembra.

SFC bo omogočil ogled izbranih slovenskih filmov skozi ponovni pogled na dosegljivih nosilcih, da bodo otroci in mladostniki lahko doživeli tisto pravo filmsko izkušnjo in se srečali s slovensko filmsko dediščino.

S projektom povezujemo, gradimo most med šolo in kulturnimi ustanovami, povečujemo dostopnost, sistematičnost in dolgoročnost filmske vzgoje tako v vrtcu in šoli kakor v kulturnih ustanovah, (domači) film in filmsko ustvarjalnost približujemo različnim generacijam po vsej Sloveniji ter spodbujamo več koordiniranih formalnih in neformalnih oblik filmske vzgoje. Več informacij na www.film-center.si od 1. septembra naprej.

 • Nacionalno bienalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji, 15. novembra 2021 v Slovenskem narodnem gledališču Maribor

Strokovne delavke in delavce v vzgoji in izobraževanju, registrirane koordinatorke in koordinatorje ter članice in člane timov, ki delujete na področju KUV v VIZ in kulturi, vabimo, da v LDN za šolsko leto 2021/22 načrtujete udeležbo na enodnevnem bienalnem strokovnem usposabljanju Kulturni bazar v regiji 2021, na katerem bodo v ospredju programi in projekti kulturnih ustanov iz podravske, pomurske in koroške regije, spoznali pa bomo tudi aktualna dogajanja na področju KUV na nacionalni ravni.

Več o bienalnem Kulturnem bazarju v regiji, ki je namenjen krepitvi dostopnosti kakovostnih vsebin na vseh področjih KUV, podpori partnerskih povezav in razvoju inovativnosti na vseh področjih KUV, si lahko ogledate na www.kulturnibazar.si. Program brezplačnega usposabljanja in prijavnica bosta objavljena septembra, udeleženci pa boste prejeli potrdilo o udeležbi.

 • Nacionalni posvet Vizualna pismenost, 30. novembra 2021 v Cankarjevem domu v Ljubljani

Na prvem medresorskem strokovnem posvetu o KUV na področju vizualne umetnosti bomo odprli vprašanje o stanju vizualne pismenosti v kulturnih ustanovah in VIZ ter predstavili njen pomen za družbo širše. Z interdisciplinarno skupino strokovnjakov se bomo skozi strokovno razpravo in primere dobrih praks (predvsem bralne pismenosti) dotaknili mehanizmov in oblikovanja kriterijev, ki lahko vzpostavijo dobro ilustracijo ter oblikovanje kot samoumeven del javnih naročil in izobraževalnih gradiv. Posvet je namenjen ravnateljem in strokovnim delavcem VIZ, direktorjem in strokovnim delavcem kulturnih ustanov (zlasti muzejem in galerijam), mentorjem, umetnikom, oblikovalcem, knjižničarjem, založnikom, študentom in vsem, ki jih aktualno stanje vizualne pismenosti vznemirja in ga želijo izboljšati. Organizatorji posveta smo ZRSŠ, MIZŠ, MK in Cankarjev dom v Ljubljani v sodelovanju Pedagoške fakultete v Ljubljani in Mariboru, ALUO Ljubljana in Skupnosti muzejev Slovenije (Mednarodni grafični center Ljubljana). Posvet sodi v spremljevalni program 14. Slovenskega bienala ilustracije.

Program posveta in prijavnica bosta septembra objavljena na spletni strani ZRSŠ. Udeležba je brezplačna, udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.

 • Nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2022, 31. marca 2022 v Cankarjevem domu v Ljubljani

Največje strokovno usposabljanje na področju KUV Kulturni bazar 2022, ki ga že 14. leto pripravljamo MK, MIZŠ, ZRSŠ, Cankarjev dom (izvršni producent) s kulturnimi ustanovami in partnerji iz različnih resorjev, bo 31. marca 2022. Vabimo vas, da v svoje letne delovne načrte za šolsko leto 2021/22 vključite obisk enodnevnega nacionalnega strokovnega usposabljanja.

Strokovne delavke in delavce VIZ, še posebej pa registrirane koordinatorke in koordinatorje KUV ter predstavnice in predstavnike timov, ki v VIZ skrbite za načrtno KUV, vabimo, da v svojem LDN za šolsko leto 2021/22 načrtujete obisk enodnevnega nacionalnega strokovnega usposabljanja Kulturni bazar 2022.

Več o Kulturnem bazarju, ki poleg kulture, vzgoje in izobraževanja povezuje tudi druga področja (zdravje, šport, kmetijstvo, okolje in prostor …), si lahko ogledate na spletni strani www.kulturnibazar.si/. Program in prijavnica na brezplačno strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2022 bosta objavljena v začetku januarja 2022. Udeleženci brezplačnega usposabljanja prejmejo potrdilo o udeležbi.

 • Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2022, od 23. do 29. maja 2022

Med 23. in 29. majem 2022 bo potekal tretji Teden umetnosti v šoli in vrtcu, ki spodbuja kreativnost skozi celoten predšolski in šolski proces. Projekt ozavešča pomen in vlogo umetnosti v izobraževanju, predvsem pa išče priložnosti, kako z umetniškim izrazom spodbujati skladen in uravnotežen psihosocialni razvoj otroka in mladostnika. V okviru Unescovega svetovnega tedna umetnosti (Arts Education Week) se v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah zvrstijo številni dogodki, povezani z različnimi umetniškimi zvrstmi. Projekt ponuja priložnost mladim, da se odzovejo skozi različne poglede umetnosti in ozaveščajo skupnost o aktualnih družbenih izzivih, kot so socialna distanca, klimatske spremembe, migracije, drugačnost, odnosi, pravice marginaliziranih skupin, digitalna pismenost … Teden umetnosti v šoli in vrtcu zato nagovarja udeležene v duhu dialoga in aktivnega iskanja rešitev na izzive sodobnega časa, s pomočjo umetnosti. Tako kot v prejšnjih letih bomo tudi v 2022 pripravili zbornik prispevkov vrtcev in šol.

Nosilec projekta je ZRSŠ v sodelovanju s partnerji Nacionalno komisijo za UNESCO, MIZŠ in MK.

O napovedanih projektih in dogodkih vas bomo sproti obveščali tudi na spletnem portalu Kulturnega bazarja in ZRSŠ. Registrirane koordinatorke in koordinatorje KUV v rednih mesečnih obvestilih sproti obveščamo o vseh novostih, pa tudi o morebitnih spremembah.

Pridružite se nam v čim večjem številu ter tudi vi prispevajte k dostopnosti kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje v vašem strokovnem okolju, med otroki in mladimi ter v širši javnosti.