Implementacijsko ŠS za učitelje tehnike in tehnologije v prilagojenem programu z NIS

V torek, 25. 4. 2023, smo za učitelje tehnike in tehnologije v prilagojenih programih z nižjim izobrazbenim standardom, v Mariboru (Zavod Antona Martina Slomška), izvedli študijsko srečanje Implementacija posodobljenih učnih načrtov – Tehnika in tehnologija in Obdelava gradiv. Srečanja se je udeležilo 31 strokovnih delavcev. Uvodoma jih je pozdravil direktor Zavoda Antona Martina Slomška in profesor na Fakulteti za naravoslovje in matematiko (Univerza Maribor), dr. Andrej Flogie, ki je tudi soavtor posodobljenih učnih načrtov. Svetovalca Zavoda RS za šolstvo, Gorazd Fišer in dr. Darja Plavčak, sta predstavila posodobitve in specialno-didaktična priporočila obeh učnih načrtov, praktične napotke za vnos novih vsebin v pouk pa sta podala Miran Fric in dr. Dragica Pešaković, učitelja praktika in soavtorja posodobljenih učnih načrtov. V drugem delu srečanja smo si v delavnicah FabLaba Maribor (Boris Volarič z ekipo sodelavcev) ogledali postopke izdelovanja izdelkov s pomočjo sodobne tehnologije.

Strokovni delavci so na študijskem srečanju pridobili pomembne napotke in ideje za nadaljnje delo po posodobljenih učnih načrtih Tehnika in tehnologija in Obdelava gradiv, pa tudi potrditev njihove dragocene vloge pri posredovanju tehničnih znanj in veščin, ki pomembno prispevajo k oblikovanju poklicne identitete in življenjske samostojnosti učencev v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom.