Gradiva, nastala v okviru mednarodne mreže EEPN

Šola za ravnatelje je kot partner od leta 2019 sodelovala v mednarodni mreži EEPN. Ob zaključku mreže so nastala pomembna gradiva, ki jih je moč brezplačno dobiti na spletni strani mreže EEPN.

European Education Policy Network on Teachers and School Leaders je vseevropska mreža organizacij (oblikovalcev politik, praktikov, raziskovalcev in zainteresiranih strani) za spodbujanje sodelovanja, razvoja in izvajanja politik na različnih ravneh upravljanja ter za podporo politike Evropske komisije pri delu z učitelji in vodstvi šol..

Mreža gradi na obstoječih dejavnostih, razvitih na evropski ravni, zlasti na pobudah in projektih, ki jih podpirajo programi Evropske unije na področju izobraževanja. Koordinator 4-letnega projekta, ki se je začel januarja 2019, je European School Heads Association, mreža pa je vključevala 29 partnerjev iz 18 držav, tudi iz Slovenije (Seznam partnerjev v mreži: Partners – European Education Policy Network).