Franček, jezikovni portal za mlade

Z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU sporočajo, da so ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije objavili nov portal Franček, različico beta. V tej različici so na voljo vse funkcionalnosti Frančka, ki pa jih bodo v naslednjih dveh mesecih še dopolnjevali in predvsem odpravljali morebitne napake. Franček bo v končni obliki na voljo pred začetkom šolskega leta, torej konec avgusta.

Franček prinaša odgovore na vprašanja o pomenu, sinonimiji, frazeologiji, pregibanju in izgovoru besed. Pojasni nam tudi, kako uporabljajo besede v narečjih, od kod izvira posamezna beseda in od kdaj lahko sledimi njeni rabi v slovenščini.

Franček je namenjen trem starostnim skupinam: najmlajšim (do petega razreda osnovne šole), njihovim starejšim vrstnikom v višjih razredih osnovne šole in srednješolcem – ki jim Franček pomaga, da čim prej stopijo v svet »odraslega« portala Fran.

Vsaka oznaka na Frančku je povezana s stranjo Kje je kaj v slovnici, kjer je na voljo celoten povzetek slovnic Kozma Ahačiča za osnovno in srednjo šolo skupaj s podrobnejšimi razlagami, temu pa je dodan že sodoben opis jezikovnih zvrsti, ki so ga pripravili na inštitutu.

Portal Franček je dostopen na tej povezavi https://www.franček.si (da, s strešico!). Več portalu Franček in njegovi uporabi v daljšem zapisu v ZRCalniku: https://zrcalnik.zrc-sazu.si/ozivel-je-francek-jezikovni-portal-za-mlade/