Finančna pismenost – PISA 2018

OECD je 7. 5. 2020 predstavil rezultate raziskave PISA 2018 s področja finančne pismenosti. V raziskavo je bilo vključenih 20 držav. V okviru raziskave PISA se v triletnih ciklih preverja bralna, matematična in naravoslovna pismenost.

Finančna pismenost, pa je dokaj novo področje v okviru mednarodne raziskave PISA, ki se je prvič preverjala v letu 2012. V letu 2012 je sodelovala tudi Slovenija. V drugih preverjanjih finančne pismenosti PISA (2015 in 2018) Slovenija ni sodelovala.

Nekaj ugotovitev o raziskavi je v prilogi.