Evropski dan jezikov

Ob 20. obletnici evropskega dneva jezikov je v Orehovem gaju potekala osrednja prireditev, na kateri so zbrane nagovorili Nataša Goršek Mencin, namestnica vodje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in dr. Stanka Preskar, namestnica direktorja Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Jeziki so tisti, ki nam odpirajo vrata navzven, nam odpirajo nove možnosti, zato so zaskrbljujoči podatki, da manj kot polovica Evropejcev ne zna nobenega drugega jezika, kot samo svojega. V Evropski komisiji smo zato pripravili kar nekaj programov, da bi presegli te razlike, da bi se mladim odprle poti za izobraževanje in za delo v tujini, je uvodoma povedala Nataša Goršek Mencin, namestnica vodje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in čestitala vsem nagrajenkam in nagrajencem.

Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je povedal, da potrebujemo dobro razvito jezikovno zmožnost tako v maternem jeziku kot v drugih jezikih. Predstavil je načrt ukrepov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sistematično razvijanje pismenosti in bralne kulture na vseh ravneh. Poudaril je, da slovenski izobraževalni sistem nudi veliko možnosti za krepitev sporazumevalne zmožnosti mladih “tako, da mlade spodbujamo in si želimo, da bi se odločali za učenje tujih jezikov”. Čestital je nagrajencem Pedagoškega foruma in zaželel vsem veliko navdiha in idej za nadaljnje delo.

Dr. Stanka Preskar, namestnica direktorja Zavoda Republike Slovenije za šolstvo je v nagovoru poudarila, da smo na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo že dvajset let ponosni sopotniki evropskega dneva jezikov in tako izvajamo različne projekte, ki jih udejanjamo skupaj s šolami in učitelji v praksi. “Izvajamo tudi poskus, pri katerem si resnično želimo, da bi v osnovnih šolah in že prej začeli poučevati drugi tuji jezik, ker imamo kot skupnost z večjezičnostjo veliko več priložnosti za življenje in sobivanje v globalnem svetu.” Trudimo se ozaveščati mlade, da je sporazumevanje v več jezikih velika prednost za slehernega od nas, je dejala ob koncu ter se zahvalila vsem, ki izvajajo aktivnosti za promocijo učenja tujih jezikov.

Zbrane sta nagovorili tudi Bronka Straus iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Alja Lipavic Oštir iz Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Pedagoški forum Zavoda RS za šolstvo ob evropskem dnevu jezikov je potekal od 9. septembra do 11. novembra 2020. Izmed posredovalnih 21 prispevkov, od tega dva z vrtca, trinajst z osnovnih šol, eden z dopolnilnega pouka slovenščine v tujini, štirje s srednjih šol in eden z dijaškega doma, se je komisija odločila za deset najboljših. Pri tem je upoštevala kriterije: navezovanje dejavnosti na temo, prenosljivost dejavnosti na druge šole, dostopnost nastalega gradiva, število udeleženih učencev in učiteljev, število raznolikih jezikov ter jasnost in jedrnatost zapisa. Šole oziroma avtorji izbranih primerov odlične raznojezične prakse prejmejo priznanja na osrednji prireditvi ob evropskem dnevu jezikov v naslednjem letu. Priznanja za pomemben strokovni prispevek ob evropskem dnevu jezikov 2020 so si tako z izvedenimi dejavnostmi prislužili učitelji in učiteljice z naslednjih šol:

 • Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici s prispevkom Jezikovna dejavnost pri pouku,
 • Osnovna šola Loka s prispevkom Pravljica »Kolač« avtorice Jill Egelton, prevedena in pripovedovana v različnih jezikih,
 • Osnovna šola Naklo s prispevkom Dan povezanosti: lov za izzivi in ilustracije besednih zvez ob evropskem dnevu jezikov,
 • Dijaški dom Drava Maribor s prispevkom Dijaški e-časopis v različnih jezikih in razstava v avli
 • dijaškega doma,
 • Osnovna šola Polzela s prispevkom Jezikovne urice »Odkrivajmo svet preko jezikov«,
 • Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Idrija s prispevkom Dan jezikov 2020 na OŠ Idrija: spletna prireditev za obeležitev
 • evropskega dneva jezikov,
 • Šolski center Celje, Gimnazija Lava s prispevkom Prevajanje, ilustriranje in izdaja prevoda
 • avstralskih zgodb,
 • Osnovna šola Divača s prispevkom Video z bivšimi učenci, ki živijo v tujini,
 • Osnovna šola Rada Robiča, Limbuš s prispevkom Šola ugiba – kdo govori kateri jezik? in
 • Vrtec Črnuče s prispevkom Branje in pripovedovanje literarnih besedil ter petje pesmi v različnih
 • jezikih.

Vsem vzgojiteljicam, vzgojiteljem, učiteljicam in učiteljem se zahvaljujemo za njihove prispevke v pedagoškem forumu ob evropskem dnevu jezikov 2020, saj ima njihovo delo pri razvijanju raznojezičnosti otrok, učencev in dijakov neprecenljivo vrednost.

Video o prireditvi ob evropskem dnevu jezikov 2021

Video Valterja Mavriča, vodje Generalnega direktorata za prevajanje v Evropskem parlamentu, v katerem govori o pomenu večjezičnosti.

Evropski parlament vabi tudi na dogodke v več kot petdesetih jezikih. Prijave na povezavi.