Dr. Inge Breznik prejela nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju glasbenega šolstva

V Cankarjevem domu v Ljubljani je potekala tradicionalna že 57. slovesna podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva. Nagrajence sta nagovorila predsednik Odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva, dr. Boris Aberšek, ter minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Darjo Felda.

Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se vsako leto, vse od leta 1966, podeljujejo za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli.

Med letošnjimi sedmimi državnimi nagrajenci na področju vzgoje in izobraževanja je bila tudi dr. Inge Breznik, pedagoška svetovalka za področje glasbene vzgoje na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, ki je prejela nagrado za izjemne dosežke na področju glasbenega šolstva.

Pred zaključkom prireditve se je dr. Inge Breznik v imenu nagrajencev zahvalila predlagateljem, da so v nagrajencih prepoznali dodano vrednost: »Današnje nagrade priznavajo status in ugled pedagoškega poklica. Biti učitelj ni le poklic, ampak tudi poslanstvo, ki je stvar strasti, to je tisti ščepec, ki spodbudi mlade k razmišljanju in ustvarjanju, » je z navdušenjem in ponosom še zaključila predstavnica nagrajencev.

Sodelavke in sodelavci izrekamo iskrene čestitke za prejeto nagrado. To je nedvomno priznanje predanemu delu, strokovnosti in večletnemu trudu k prispevku na področju glasbe in kulture. Obenem verjamemo, da nagrada služi kot spodbuda za nadaljnje inovativno delo, rast in navduševanje učiteljev glasbene umetnosti tako v Osnovnih šolah, Srednjih šolah kot tudi v širšem glasbenem prostoru.