Dijaki dijakom za varno mobilnost

V AMZS Centru varne vožnje na Vranskem je v organizaciji Zavoda RS za šolstvo potekala zaključna prireditev triletnega projekta »Dijaki dijakom za varno mobilnost«, s katerim smo želeli ozavestiti čim večje število dijakov o pomenu varne in trajnostne mobilnosti.  AMZS je za dijake in učitelje pripravil poučno-zabavno druženje. Pomerili so se v avtomobilskem nogometu, vožnji skozi drseči ovinek, zanašanju zadka vozila, se poskusili rešiti iz prevrnjenega vozila ter preizkusili svoje motorične sposobnosti ob nadetju posebnih očal, ki simulirajo opitost, utrujenost in stanje ob uživanju marihuane.

Na zaključni prireditvi smo Strokovnemu izobraževalnemu centru Ljubljana, Gimnaziji in srednji šoli Kočevje ter Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje podelili naziv »Šola kot središče varne mobilnosti«,  s čimer se šole, prejemnice naziva, obvezujejo, da bodo tudi v prihodnje ozaveščale mlade o pomenu varne in trajnostne mobilnosti.

Na 34 srednjih šolah je bilo v projekt »Dijaki dijakom za varno mobilnost« aktivno vključenih okrog 360 dijakov, 60 profesorjev ter ravnatelji šol. V ta namen smo na srednjih šolah spodbujali oblikovanje klubov Dijaki dijakom za varno mobilnost, v katerih so dijaki pod mentorstvom profesorjev opravljali različne preventivne aktivnosti za razvijanje kompetence varne mobilnosti, predstavljali svoje dosežke na področju varne mobilnosti in se medsebojno povezovali z namenom širjenja znanja in izkušenj ter tako razvijali veščine za kulturo vedenja v prometu z namenom sledenju Viziji NIČ.

Cilji akcije Dijaki dijakom za varno mobilnost:

  • dijake ozavestiti o pomenu varnosti in ustreznem ravnanju v cestnem prometu;
  • pri dijakih krepiti veščine za kulturo vedenja v cestnem prometu ter zdrav način življenja;
  • dijake spodbujati k razvoju pozitivnega odnosa do okolja;
  • dijake, strokovne delavce na šoli in starše informirati o načrtovanih aktivnostih v okviru akcije;
  • strokovne delavce srednjih šol usposobiti za strokovno podporo dijakom pri opravljanju aktivnosti za varno mobilnost;
  • promovirati varno mobilnost v neposrednem in širšem okolju;
  • povezovati različne potencialne partnerje z namenom vsesplošnega ozaveščanja o varni mobilnosti.

Vse aktivnosti, še posebej če jih podpirajo vsi deležniki, dodatno prispevajo k večji ozaveščenosti mladih o tem, kako se varno vključevati v cestni promet. Partnerji pri projektu so bili poleg Policije še Javna agencija RS za varnost prometa, Ministrstvo za infrastrukturo, ter različne nevladne organizacije in društva.