Cepljenje proti HPV v šolskem letu 2021/2022

Zavod RS za šolstvo podpira prizadevanja Zveze slovenskih društev za boj proti raku pri aktivnostih, s katerimi želijo povečati informiranost staršev šestošolk in šestošolcev glede cepljenja proti človeškim papilomavirusom (HPV), ki dokazano povzročajo nekatere vrste rakov in genitalne bradavice.

Z namenom, da bi se starši lahko odločali na osnovi strokovno preverjenih informacij ter dovolili svoji deklici in letos prvič tudi svojemu dečku, da bosta ob rednem sistematskem zdravniškem pregledu v 6. razredu tudi cepljena proti HPV, je Zveza slovenskih društev za boj proti raku v sodelovanju s strokovnjaki iz priznanih slovenskih zdravstvenih ustanov pripravila različna gradiva.

V upanju, da nam s skupnimi močmi uspe povečati precepljenost proti HPV v Sloveniji ter s tem pred rakom zaščititi čim več slovenskih deklic in dečkov, smo šolam priporočili, da se ta tematika obravnava na 1. roditeljskem sestanku s starši učenk in učencev 6. razreda.

V ta namen lahko šole:

  • Staršem učenk in učencev, ki bodo v šolskem letu 2021/22 obiskovali 6. razred, še pred sistematskim pregledom posredujejo elektronska gradiva, dostopna na povezavi.
  • Naročijo brezplačna tiskana gradiva in jih razdelijo staršem na roditeljskem sestanku (knjižice ABC o HPV) in po šoli razobesijo plakate (ABC o HPV, lahko tudi 12 priporočil proti raku). Tiskana gradiva lahko šole naročijo na povezavi. Za šolo in starše so popolnoma brezplačna, tisk in dostavo na šolo plača Zveza slovenskih društev za boj proti raku.
  • Na roditeljski sestanek staršev učenk in učencev v 6. razredu povabijo imenovanega zdravnika šole ali drugega strokovnjaka iz lokalnega okolja.

Danes je na Onkološkem inštitutu Ljubljana potekala novinarska konferenca, v organizaciji Zveze slovenskih društev za boj proti raku, Onkološkega inštituta Ljubljana in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na kateri so strokovnjaki skupaj z Ministrstvom za zdravje ter Zavodom za šolstvo pozvali starše k odločitvi za cepljenje otrok proti HPV, saj je cepivo varno in učinkovito preprečuje s HPV povezane rake in druge bolezni. Na novinarski konferenci so sodelovali minister za zdravje Janez Poklukar, Andreja Uštar, generalna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana, izr. prof. dr. Irena Oblak, strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana, Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, doc. dr. Urška Ivanuš, vodja državnega programa ZORA in predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku ter dr. Stanka Preskar, namestnica direktorja Zavoda RS za šolstvo, ki je poudarila, da se zavzema, da bi se starši odločali o cepljenju na podlagi strokovno preverjenih informacij: »Ker imajo vzgojno-izobraževalne inštitucije pomembno vlogo pri informiranju staršev in otrok s področja zdravja, si prizadevamo, da bi starši že na začetku šolskega leta pridobili strokovno preverjene informacije, ki bi jim olajšale odločitev za cepljenje njihovih otrok proti HPV.  Podpiramo vse aktivnosti pri timskem delovanju strokovnjakov iz zdravstva, nevladnih organizacij s področja preventive raka in šolami, da bi se zmanjšalo tveganje za s HPV povezane rake in druge bolezni.«