BETT 2023: Uporaba digitalne tehnologije spreminja “ogledala v okna”

Strokovnjaki z Zavoda RS za šolstvo so se tudi letos udeležili sejma Bett, na katerem se predstavljajo inovativne rešitve s področja digitalne didaktike in tehnologije.
Izobraževalni sejem Bett je ogromna odprta učilnica, ki navdihuje obiskovalce.

📢 ‘Najboljši način za napovedovanje (digitalne) prihodnosti je to, da jo sam krojiš. Projekt DDK sledi tej ideji.’


📢 ‘Inovativne rešitve z elementi igrofikacije za zgodnje opismenje in razvijane številskih predstav so me res navdušile. Res pa je, da inovativne rešitve kličejo po inovativnem učitelju. In Bett je priložnost tudi za to, da take učitelje srečaš in z njimi izmenjuješ ideje.’

Nova spoznanja nas bodo usmerjala pri vpeljevanju rešitev za dvig digitalne kompetentnosti vseh učečih se.