BETT 2022

Skupina svetovalcev Zavoda RS za šolstvo, ki so vključeni v različne projekte – Time, Tabla, Digitalizirani učni načrti, Design my future, Inovativna pedagogika 1:1 ter Dvig digitalne kompetentnosti, je v okviru strokovnega izobraževanja obiskala sejem Bett 2022 v Londonu, ki velja za enega izmed največjih mednarodnih sejmov z elementi konference.

Na njem je mogoče videti najnovejše sodobne in inovativne rešitve iz sveta digitalnih tehnologij.

Vsako leto se ga udeleži veliko število obiskovalcev, med njimi tudi učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, saj je sejem priložnost za spoznavanje novosti in najnovejših digitalnih strategij, orodij in rešitev z razvojem veščin s pomočjo digitalne tehnologije, z novostmi na področju didaktičnih pripomočkov za podporo razvoju STE(A)M ter seznanitvi z novostmi na področju nevroznanosti v izobraževanju za podpiranje različnih načinov učenja z digitalno tehnologijo.